• เรื่องด่วน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • หนังสือเวียนกองคลัง

 

การโอนเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 148,150,151,154-157 (23 เม.ย.57)
  ..................................................................................................................................................
ซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีการใช้พลังงานใน ระบบ e-report (23 เม.ย.57)
  ...................................................................................................................................................

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 - 31 มี.ค.57)(17 เม.ย.57) 

  - การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (22 เม.ย.57)
  - รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  - สรุปผลการจัดลำดับ
  - รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุน
  ...................................................................................................................................................

การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในระบบ GFMIS(12 เม.ย.57)

  ...................................................................................................................................................
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (8 เม.ย.57)
  - แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
...................................................................................................................................................
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค (14 มีค.57)
...................................................................................................................................................
รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  (11 มีค.57)
   - สรุปการจัดลำดับเดือน กุมภาพันธ์ (17 มีค.57)
...................................................................................................................................................
การตอบข้อหารือการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (11 มีค.57)
...................................................................................................................................................

 

การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (22 เม.ย.57)
............................................................................................................................
เงินกู้สวัสดิการกรุงไทย (5 มีค.57)
............................................................................................................................
มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอประเมิน (4 มีค.57)
............................................................................................................................
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี  (24 กพ.57)
.............................................................................................................................
 
 
 

 

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมกองคลัง

รางวัลกองคลัง

1.รางวัลหน่วยงานใสสะอาด
ประจำปี 2556
2.รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์
ประจำปี 2555
3.รางวัลหน่วยงานใสสะอาด
ประจำปี 2555
4.รางวัลหน่วยงานใสสะอาด
ประจำปี 2553

See More

เสียงบรรยาย

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

วีดีโอ

พัฒนาเว็บไซต์ กองคลัง กรมปศุสัตว์

โดยคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกองคลัง
การปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)
    69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400  โทร.0-2653-4444 ต่อ1641-2 โทรสาร 0-2653-4430

    E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ปรับปรุงล่าสุด 3 มีนาคม 2557   webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL.  เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai Valid XHTML and CSS.
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Internet Explorer, Mozilla Firefox, google chrome และ safari