รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบกลาง งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ครั้งที่ 1 - 10 ครั้งที่ 1 
(3 เม.ย.62)
 
ครั้งที่ 2
(18 ธ.ค.61)
             
 
        
 
 

                       รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบเบิกแทนกัน งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ครั้งที่ 1 - 10   ครั้งที่ 2
(18 ธ.ค.61)
              ครั้งที่ 8 
  (20 มี.ค.62)
 
        ครั้งที่ 10 
     (29 มี.ค.62)
 
 

                       รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ครั้งที่ 291- 300             ครั้งที่ 297
  (18 เม.ย.62)
  ครั้งที่ 299
  (19 เม.ย.62)
 
ครั้งที่ 281- 290 ครั้งที่ 281
  (18 เม.ย.62)
ครั้งที่ 282
  (10 เม.ย.62)
 
ครั้งที่ 283
  (17 เม.ย.62)
 
      ครั้งที่ 287
  (11 เม.ย.62)
 
    ครั้งที่ 290
  (18 เม.ย.62)
ครั้งที่ 271- 280 ครั้งที่ 271
  (10 เม.ย.62)
 
  ครั้งที่ 273
  (10 เม.ย.62)
 
ครั้งที่ 274
  (10 เม.ย.62)
 
ครั้งที่ 275
  (17 เม.ย.62)
 
ครั้งที่ 276
  (11 เม.ย.62)
 
ครั้งที่ 277
  (11 เม.ย.62)
 
ครั้งที่ 278
  (17 เม.ย.62)
 
  ครั้งที่ 280
  (18 เม.ย.62)
ครั้งที่ 261- 270 ครั้งที่ 261
  (3 เม.ย.62)
 
ครั้งที่ 262
  (29 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 263
  (18 เม.ย.62)
ครั้งที่ 264
  (29 มี.ค.62)
ครั้งที่ 265
  (11 เม.ย.62)
 
ครั้งที่ 266
  (11 เม.ย.62)
 
       
ครั้งที่ 251- 260 ครั้งที่ 251
  (29 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 252
  (29 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 253
  (29 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 254
  (3 เม.ย.62)
 
ครั้งที่ 255
  (29 มี.ค.62)
 

ครั้งที่ 256
  (3 เม.ย.62)

ครั้งที่ 257
   (10 เม.ย.62)
 
ครั้งที่ 258
  (29 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 259
  (29 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 260
  (29 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 241- 250 ครั้งที่ 241
  (22 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 242
  (29 มี.ค.62)
ครั้งที่ 243
  (29 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 244
  (27 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 245
  (27 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 246
  (27 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 247
  (29 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 248
  (10 เม.ย.62)
 
ครั้งที่ 249
  (26 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 250
  (29 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 231- 240 ครั้งที่ 231
  (21 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 232
  (21 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 233
  (21 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 234
  (21 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 235
  (21 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 236
  (26 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 237
  (26 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 238
  (21 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 239
  (21 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 240
  (22 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 221- 230 ครั้งที่ 221
  (21 มี.ค.62)
 

ครั้งที่ 222
  (20 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 223
  (13 มี.ค.62)

 
ครั้งที่ 224
  (20 มี.ค.62)
 
 

ครั้งที่ 226
  (21 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 227
  (18 มี.ค.62)

 

 

ครั้งที่ 229
  (20 มี.ค.62)
 

ครั้งที่ 230
  (21 มี.ค.62)

 
ครั้งที่ 211- 220 ครั้งที่ 211
  (21 มี.ค.62)
 

ครั้งที่ 212
  (13 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 213
  (13 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 214
  (13 มี.ค.62)

 
ครั้งที่ 215
  (18 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 216
  (21 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 217
  (18 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 218
  (18 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 219
  (21 มี.ค.62)
 
ครั้งที่ 220
  (25 มี.ค.62)
 

ครั้งที่ 201- 210

ครั้งที่ 201
    (8 มี.ค.62)

ครั้งที่ 202
    (8 มี.ค.62)

ครั้งที่ 203
    (8 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 204
    (26 มี.ค.62)
 

ครั้งที่ 205
    (13 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 206
    (7 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 207
    (13 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 208
    (12 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 209
    (15 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 210
    (12 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 191 - 200

ครั้งที่ 191
    (4 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 192
    (7 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 193
    (6 มี.ค.62)

 

 ครั้งที่ 194
    (6 มี.ค.62)

ครั้งที่ 195
    (6 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 196
    (7 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 197
    (8 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 198
    (7 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 199
    (6 มี.ค.62)

 

 
ครั้งที่ 181 - 190  ครั้งที่ 181    (26 ก.พ.62)
 

ครั้งที่ 182
    (1 มี.ค.62)

 

 ครั้งที่ 183

    (26 ก.พ.62)
 

ครั้งที่ 184
    (1 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 185    (26 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 186    (26 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 187    (26 ก.พ.62)
 

ครั้งที่ 188
    (4 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 189
    (28 ก.พ.62)

 

ครั้งที่ 190
    (4 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 171 - 180 ครั้งที่ 171         (20 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 172         (20 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 173          (21 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 174          (27 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 175          (28 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 176          (21 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 177          (26 ก.พ.62)
 
  ครั้งที่ 179 
(28 ก.พ.62)

 

ครั้งที่ 180
    (13 มี.ค.62)

 

ครั้งที่ 161 - 170     ครั้งที่ 162          (20 ก.พ.62)
 
   ครั้งที่ 163          (18 ก.พ.62)
 
  ครั้งที่ 164          (18 ก.พ.62)
 
รั้งที่ 165          (18 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 166          (21 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 167          (20 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 168          (21 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 169          (21 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 170          (20 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 151 - 160  ครั้งที่ 151
     (5 ก.พ.62)
 
    ครั้งที่ 152          (5 ก.พ.62)
 

ครั้งที่ 153
    (8 มี.ค.62)

 

 ครั้งที่ 154          (7 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 155          (12 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 156          (7 ก.พ.62)
 
  ครั้งที่157          (12 ก.พ.62)
 
      ครั้งที่158          (12 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 159          (11 ก.พ.62)
 
   ครั้งที่ 160          (15 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 141 - 150 ครั้งที่ 141 
     (4 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 142 
     (5 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 143 
     (1 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 144 
     (4 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 145 
     (5 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 146 
     (4 ก.พ.62)
 
    ครั้งที่ 147 
     (1 ก.พ.62)
         
 ครั้งที่ 148
     (6 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 149 
     (5 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 150
 (5 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 131 - 140 ครั้งที่ 131 
     (29 ม.ค.62)
 
ครั้งที่132 
     (1 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 133 
     (6 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 134 
 (24 ม.ค.62)
 
ครั้งที่ 135 
 (25 ม.ค.62)
 
ครั้งที่ 136 
     (5 ก.พ.62)

 
ครั้งที่ 137 
     (5 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 138 
 (28 ม.ค.62)
 
ครั้งที่ 139 
     (5 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 140 
     (5 ก.พ.62)
 
ครั้งที่ 121 - 130 ครั้งที่ 121 
 (24 ม.ค.62)
 
ครั้งที่ 122 
 (25 ม.ค.62)
 
ครั้งที่ 123 
 (23 ม.ค.62)
 
ครั้งที่ 124 
 (23 ม.ค.62)
 
ครั้งที่ 125 
 (23 ม.ค.62)
 
   ครั้งที่ 126      (15 ก.พ.62)
 
   ครั้งที่ 127 
    (23 ม.ค.62)
          
     ครั้งที่ 128 
     (23 ม.ค.62)
          
ครั้งที่ 129 
     (4 ก.พ.62)
 

ครั้งที่ 130 
   (29 ม.ค.62)
 แก้ไขครั้งที่ 130     (31 ม.ค.62)

ครั้งที่ 111 - 120 ครั้งที่ 111 
 (15 ม.ค.62)
ครั้งที่ 112 
 (15 ม.ค.62)
ครั้งที่ 113 
 (16 ม.ค.62)
ครั้งที่ 114 
 (16 ม.ค.62)
 
ครั้งที่ 115 
 (16 ม.ค.62)
ครั้งที่ 116 
 (21 ม.ค.62)
 
   ครั้งที่ 118
     (5 ก.พ.62)
 
  ครั้งที่ 120 
 (15 ม.ค.62)
ครั้งที่ 101 - 110 ครั้งที่ 101
 (17 ม.ค.62)
ครั้งที่ 102
 (17 ม.ค.62)
ครั้งที่ 103
 (24 ม.ค.62)
 
   ครั้งที่ 104     (20 ก.พ.62)
 
  ครั้งที่ 105 
 (8 ม.ค.62)
ครั้งที่ 106 
(15 ม.ค.62)
   ครั้งที่ 107 
     (8 ม.ค.62)
    ครั้งที่ 108 
     (7 ม.ค.62)
  ครั้งที่ 109 
  (3 ม.ค.62)
ครั้งที่ 110 
 (15 ม.ค.62)
ครั้งที่ 91 - 100 ครั้งที่ 91 
  (27 ธ.ค.61)
ครั้งที่ 92 
  (7 ม.ค.62)
ครั้งที่ 93 
  (27 ธ.ค.61)
ครั้งที่ 94 
  (27 ธ.ค.61)
ครั้งที่ 95 
  (27 ธ.ค.61)
ครั้งที่ 96 
  (28 ธ.ค.61)
   ครั้งที่ 97 
   (23 ม.ค.62)
 
ครั้งที่ 98 
 (17 ม.ค.62)
   ครั้งที่ 99 
   (7 ม.ค.62)
ครั้งที่ 100 
 (15 ม.ค.62)
ครั้งที่ 81 - 90 ครั้งที่ 81 
  (18 ธ.ค.61)
ครั้งที่ 82 
  (28 ธ.ค.61)
   ครั้งที่ 83 
  (18 ธ.ค.61)
   ครั้งที่ 84 
  (18 ธ.ค.61)
   ครั้งที่ 85
  (18 ธ.ค.61)
  ครั้งที่ 86 
  (25 ธ.ค.61)
    ครั้งที่ 87 
   (28 ธ.ค.61)
    ครั้งที่ 88 
   (25 ธ.ค.61)
  ครั้งที่ 89 
   (28 ธ.ค.61)
ครั้งที่ 90 
  (28 ธ.ค.61)
ครั้งที่ 71 - 80 ครั้งที่ 71 
(18 ธ.ค.61)
ครั้งที่ 72 
(18 ธ.ค.61)
  ครั้งที่ 73 
  (18 ธ.ค.61)
   ครั้งที่ 74 
  (21ธ.ค.61)
  ครั้งที่ 75
  (18 ธ.ค.61)
ครั้งที่ 76 
(18 ธ.ค.61)
   ครั้งที่ 77 
  (18 ธ.ค.61)
    ครั้งที่ 78 
   (18 ธ.ค.61)
   ครั้งที่ 79 
   (18 ธ.ค.61)
 ครั้งที่ 80
  (18 ธ.ค.61)
ครั้งที่ 61 - 70  ครั้งที่ 61      (14 ธ.ค.61)

  ครั้งที่ 62    
(17 ธ.ค.61)

  ครั้งที่ 63       (11 ธ.ค.61)   ครั้งที่ 64       (11 ธ.ค.61)     ครั้งที่ 65 
    (14 ธ.ค.61)
ครั้งที่ 66    
(18 ธ.ค.61)
   ครั้งที่ 67    
   (18 ธ.ค.61)
     ครั้งที่ 68 
    (14 ธ.ค.61)
    ครั้งที่ 69 
    (14 ธ.ค.61)
ครั้งที่ 70 
(20 ธ.ค.61)
ครั้งที่ 51 - 60 ครั้งที่ 51       (6 ธ.ค.61)     ครั้งที่ 53       (3 ธ.ค.61)   ครั้งที่ 54       (3 ธ.ค.61)    ครั้งที่ 55       (3 ธ.ค.61)    ครั้งที่ 56       (12 ธ.ค.61)    ครั้งที่ 57       (12 ธ.ค.61)      ครั้งที่ 58             (7 ธ.ค.61)     ครั้งที่ 59       (6 ธ.ค.61)   ครั้งที่ 60      (14 ธ.ค.61)
ครั้งที่ 41 - 50   ครั้งที่ 41       (19 พ.ย.61)     ครั้งที่ 42       (3 ธ.ค.61)    ครั้งที่ 43       (3 ธ.ค.61)    ครั้งที่ 44       (12 ธ.ค.61)     ครั้งที่ 45       (19 พ.ย.61)   ครั้งที่ 46       (30 พ.ย.61)    ครั้งที่ 47       (12 ธ.ค.61)     ครั้งที่ 48          (27 พ.ย.61)     ครั้งที่ 49          (27 พ.ย.61)      ครั้งที่ 50       (23 พ.ย.61)
ครั้งที่ 31 - 40     ครั้งที่ 31       (19 พ.ย.61)      ครั้งที่ 32       (19 พ.ย.61)     ครั้งที่ 33       (19 พ.ย.61)    ครั้งที่ 34       (15 พ.ย.61)     ครั้งที่ 35       (19 พ.ย.61)  ครั้งที่ 36        (23 พ.ย.61)    ครั้งที่ 37       (19 พ.ย.61)    ครั้งที่ 3             (23 พ.ย.61)       ครั้งที่ 39           (23 พ.ย.61)     ครั้งที่ 40       (3 ธ.ค.61)
ครั้งที่ 21 - 30     ครั้งที่ 21      (8 พ.ย.61)      ครั้งที่ 22      (12 พ.ย.61)     ครั้งที่ 23       (15 พ.ย.61)    ครั้งที่ 24       (15 พ.ย.61)      ครั้งที่ 25       (15 พ.ย.61)     ครั้งที่ 26       (15 พ.ย.61)     ครั้งที่ 27      (8 พ.ย.61)      ครั้งที่ 28        (13  พ.ย.61)       ครั้งที่ 29        (13  พ.ย.61) ครั้งที่ 30       (15 พ.ย.61)

ครั้งที่ 11 - 20
     ครั้งที่11      (25 ต.ค.61)      ครั้งที่ 12       (24 ต.ค.61)    ครั้งที่ 13       (30 ต.ค.61)         ครั้งที่ 16       (30 ต.ค.61)      ครั้งที่ 17          (15 พ.ย.61)      ครั้งที่ 18                (30 ต.ค.61)

    ครั้งที่ 19        (2 พ.ย.61)

   ครั้งที่ 20        (13  พ.ย.61)

 

ครั้งที่ 1 - 10

       ครั้งที่       (8ต.ค.61)

    ครั้งที่ 2  
 
(9 ต.ค.61)
     ครั้งที่  3
   (2 พ.ย.61)
       ครั้งที่5          (25 ต.ค.61)     ครั้งที่6          (17 ต.ค.61)     ครั้งที่8     
 
 (22ต.ค.61)
   ครั้งที่9        (22ต.ค.61)      ครั้งที่10          (25 ต.ค.61)

รายการโอนผ่านระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2561