รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบประมาณเบิกแทนกัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ครั้งที่ 1 - 10

  ครั้งที่ 3
(24 ก.ค.56)
ครั้งที่ 4
(27 ส.ค.56)
     
   
รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ครั้งที่ 1 - 10 ครั้งที่ 1
(28 มิ.ย.56)

ครั้งที่ 2
(5 ส.ค.56)
ครั้งที่3
(9 ส.ค.56)
ครั้งที่4
(3 ก.ย.56)
ครั้งที่5
(30 ก.ย.56)
ครั้งที่6
(3 ต.ค.56)
 
   
รายการโอนผ่านระบบ GFMI Sงวดที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ครั้งที่ 451 - 460 ครั้งที่ 451
(4 ต.ค.56)
    ครั้งที่ 454
(10 ต.ค.56)2
           
ครั้งที่ 441 - 450     ครั้งที่ 443
(7 ต.ค.56)
ครั้งที่ 444
(4 ต.ค.56)
      ครั้งที่ 448
(7 ต.ค.56)
ครั้งที่ 449
(4 ต.ค.56)
ครั้งที่ 450
(3 ต.ค.56)
ครั้งที่ 431 - 440     ครั้งที่ 433
(30 ก.ย.56)
ครั้งที่ 434
(25 ก.ย.56)
ครั้งที่ 435
(25 ก.ย.56)
ครั้งที่ 436
(27 ก.ย.56)
    ครั้งที่ 439
(26 ก.ย.56)
ครั้งที่ 440
(27 ก.ย.56)
ครั้งที่ 421 - 430 ครั้งที่ 421
(19 ก.ย.56)
ครั้งที่ 422
(20 ก.ย.56)
ครั้งที่ 423
(20 ก.ย.56)
ครั้งที่ 424
(20 ก.ย.56)
  ครั้งที่ 426
(23 ก.ย.56)
ครั้งที่ 427
(24 ก.ย.56)
ครั้งที่ 428
(26 ก.ย.56)
ครั้งที่ 429
(26 ก.ย.56)
ครั้งที่ 430
(23 ก.ย.56)
ครั้งที่ 411 - 420   ครั้งที่ 412
(16 ก.ย.56)
ครั้งที่ 413
(12 ก.ย.56)
  ครั้งที่ 415
(20 ก.ย.56)
ครั้งที่ 416
(20 ก.ย.56)
ครั้งที่ 417
(30 ก.ย.56)
ครั้งที่ 418
(20 ก.ย.56)
ครั้งที่ 419
(19 ก.ย.56)
ครั้งที่ 420
(19 ก.ย.56)
ครั้งที่ 401 - 410 ครั้งที่ 401
(16 ก.ย.56)
ครั้งที่ 402
(16 ก.ย.56)
ครั้งที่ 403
(9 ก.ย.56)
ครั้งที่ 404
(11 ก.ย.56)
ครั้งที่ 405
(12 ก.ย.56)
ครั้งที่ 406
(16 ก.ย.56)
ครั้งที่ 407
(12 ก.ย.56)
ครั้งที่ 408
(9 ก.ย.56)
ครั้งที่ 409
(9 ก.ย.56)
 
ครั้งที่ 391 - 400 ครั้งที่ 391
(3 ก.ย.56)
ครั้งที่ 392
(3 ก.ย.56)
ครั้งที่ 393
(5 ก.ย.56)
ครั้งที่ 394
(9 ก.ย.56)
ครั้งที่395
(6 ก.ย.56)
ครั้งที่ 396
(6 ก.ย.56)
ครั้งที่ 397
(9 ก.ย.56)
  ครั้งที่ 399
(11 ก.ย.56)
ครั้งที่ 400
(9 ก.ย.56)
ครั้งที่ 381 - 390 ครั้งที่ 381
(20 ส.ค.56)
ครั้งที่ 382
(23 ส.ค.56)
ครั้งที่ 383
(30 ส.ค.56)
ครั้งที่ 384
(27 ส.ค.56)
ครั้งที่ 385
(30 ส.ค.56)
ครั้งที่ 386
(29 ส.ค.56)
ครั้งที่ 387
(3 ก.ย.56)
ครั้งที่ 388
(30 ส.ค.56)
ครั้งที่ 389
(6 ก.ย.56)
ครั้งที่ 390
(3 ก.ย.56)
ครั้งที่ 371 - 380 ครั้งที่ 371
(16 ส.ค.56)
ครั้งที่ 372
(19 ส.ค.56)
  ครั้งที่ 374
(3 ก.ย.56)
ครั้งที่ 375
(5 ก.ย.56)
ครั้งที่ 376
(20 ส.ค.56)
ครั้งที่ 377
(20 ส.ค.56)
ครั้งที่ 378
(19 ส.ค.56)
  ครั้งที่ 380
(20 ส.ค.56)
ครั้งที่ 361 - 370 ครั้งที่ 361
(19 ส.ค.56)
ครั้งที่ 362
(19 ส.ค.56)
ครั้งที่ 363
(16 ส.ค.56)
ครั้งที่ 364
(19 ส.ค.56)
ครั้งที่ 365
(20 ส.ค.56)
ครั้งที่ 366
(28 ส.ค.56)
ครั้งที่ 367
(16 ส.ค.56)
ครั้งที่ 368
(16 ส.ค.56)
ครั้งที่ 369
(19 ส.ค.56)
ครั้งที่ 370
(19 ส.ค.56)
ครั้งที่ 351 - 360 ครั้งที่ 351
(6 ส.ค.56)
ครั้งที่ 352
(19 ส.ค.56)
ครั้งที่ 353
(6 ส.ค.56)
ครั้งที่ 354
(9 ส.ค.56)
ครั้งที่ 355
(16 ส.ค.56)
ครั้งที่ 356
(16 ส.ค.56)
ครั้งที่ 357
(16 ส.ค.56)
ครั้งที่ 358
(19 ส.ค.56)
ครั้งที่ 359
(9 ส.ค.56)
ครั้งที่ 360
(19 ส.ค.56)
ครั้งที่ 341 - 350 ครั้งที่ 341
(6 ส.ค.56)
ครั้งที่ 342
(9 ส.ค.56)
ครั้งที่ 343
(9 ส.ค.56)
ครั้งที่ 344
(9 ส.ค.56)
ครั้งที่ 345
(2 ส.ค.56)
ครั้งที่ 346
(9 ส.ค.56)
ครั้งที่ 347
(5 ส.ค.56)
  ครั้งที่ 349
(5 ส.ค.56)
ครั้งที่ 350
(6 ส.ค.56)
ครั้งที่ 331 - 340
ครั้งที่ 332
(6 ส.ค.56)
ครั้งที่ 333
(6 ส.ค.56)
ครั้งที่ 334
(6 ส.ค.56)
ครั้งที่ 335
(6 ส.ค.56)
ครั้งที่ 336
(1 ส.ค.56)
ครั้งที่ 337
(6 ส.ค.56)
ครั้งที่ 338
(6 ส.ค.56)

ครั้งที่ 339
(5 ส.ค.56)
ครั้งที่ 340
(5 ส.ค.56)
ครั้งที่ 321 - 330 ครั้งที่ 321
(6 ส.ค.56)

ครั้งที่ 322
(6 ส.ค.56)
ครั้งที่ 323
(1 ส.ค.56)
ครั้งที่ 324
(6 ส.ค.56)
ครั้งที่ 325
(6 ส.ค.56)
ครั้งที่ 326
(1 ส.ค.56)
ครั้งที่ 327
(6 ส.ค.56)
ครั้งที่ 328
(6 ส.ค.56)

ครั้งที่ 329
(9 ส.ค.56)
ครั้งที่ 330
(20 ส.ค.56)
ครั้งที่ 311 - 320 ครั้งที่ 311
(5 ส.ค.56)

ครั้งที่ 312
(5 ส.ค.56)
ครั้งที่ 313
(5 ส.ค.56)
ครั้งที่ 314
(5 ส.ค.56)
ครั้งที่ 315
(31 ก.ค.56)
  ครั้งที่ 317
(1 ส.ค.56)
ครั้งที่ 318
(1 ส.ค.56)

ครั้งที่ 319
(2 ส.ค.56)
ครั้งที่ 320
(2 ส.ค.56)
ครั้งที่ 301 - 310 ครั้งที่ 301
(6 ส.ค.56)

ครั้งที่ 302
(31 ก.ค.56)
ครั้งที่ 303
(5 ส.ค.56)
ครั้งที่ 304
(5 ส.ค.56)
ครั้งที่ 305
(5 ส.ค.56)
ครั้งที่ 306
(5 ส.ค.56)
ครั้งที่ 307
(31 ก.ค.56)
ครั้งที่ 308
(9 ส.ค.56)
  ครั้งที่ 310
(2 ส.ค.56)
ครั้งที่ 291 - 300 ครั้งที่ 291
(24 ก.ค.56)

  ครั้งที่ 293
(25 ก.ค.56)
ครั้งที่ 294
(19 ส.ค.56)
ครั้งที่ 295
(25 ก.ค.56)
ครั้งที่ 296
(16 ส.ค.56)
ครั้งที่ 297
(30 ก.ค.56)

ครั้งที่ 299
(1 ส.ค.56)
ครั้งที่ 300
(6 ส.ค.56)
ครั้งที่ 281 - 290 ครั้งที่ 281
(17 ก.ค.56)

ครั้งที่ 282
(17 ก.ค.56)
ครั้งที่ 283
(17 ก.ค.56)
ครั้งที่ 284
(15 ก.ค.56)
ครั้งที่ 285
(12 ก.ค.56)
  ครั้งที่ 287
(18 ก.ค.56)
ครั้งที่ 288
(26 ก.ค.56)

ครั้งที่ 289
(30 ก.ค.56)
ครั้งที่ 290
(30 ก.ค.56)
ครั้งที่ 271 - 280 ครั้งที่ 271
(28 มิ.ย.56)

ครั้งที่ 272
(19 ก.ค.56)
ครั้งที่ 273
(1 ก.ค.56)
ครั้งที่ 274
(9 ก.ค.56)
ครั้งที่ 275
(9 ก.ค.56)
ครั้งที่ 276
(9 ก.ค.56)
ครั้งที่ 277
(24 ก.ค.56)
ครั้งที่ 278
(17 ก.ค.56)

ครั้งที่ 279
(11 ก.ค.56)
ครั้งที่ 280
(12 ก.ค.56)
ครั้งที่ 261 - 270 ครั้งที่ 261
(28 มิ.ย.56)

ครั้งที่ 262
(9 ก.ค.56)
ครั้งที่ 263
(28 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 264
(28 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 265
(25 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 266
(26 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 267
(25 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 268
(28 มิ.ย.56)

ครั้งที่ 269
(28 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 270
(9 ก.ค.56)
ครั้งที่ 251 - 260 ครั้งที่ 251
(19 มิ.ย.56)

ครั้งที่ 252
(19 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 253
(19 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 254
(19 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 255
(26 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 256
(19 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 257
(19 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 258
(19 มิ.ย.56)

ครั้งที่ 259
(9 ก.ค.56)
ครั้งที่ 260
(25 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 241 - 250 ครั้งที่ 241
(19 มิ.ย.56)

ครั้งที่ 242
(17 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 243
(17 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 244
(17 มิ.ย.56)
  ครั้งที่ 246
(25 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 247
(19 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 248
(19 มิ.ย.56)

ครั้งที่ 249
(17 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 250
(19 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 231 - 240 ครั้งที่ 231
(13 มิ.ย.56)

ครั้งที่ 232
(14 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 233
(19 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 234
(17 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 235
(28 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 236
(17 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 237
(17 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 238
(19 มิ.ย.56)

ครั้งที่ 239
(25 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 240
(9 ก.ค.56)
ครั้งที่ 221 - 230 ครั้งที่ 221
(14 มิ.ย.56)

ครั้งที่ 222
(11 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 223
(14 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 224
(17 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 225
(19 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 226
(11 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 227
(11 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 228
(11 มิ.ย.56)

ครั้งที่ 229
(11 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 230
(13 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 211 - 220 ครั้งที่ 211
(14 มิ.ย.56)

ครั้งที่ 212
(11 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 213
(7 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 214
(11 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 215
(11 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 216
(11 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 217
(11 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 218
(13 มิ.ย.56)

ครั้งที่ 219
(13 มิ.ย.56)
 
ครั้งที่ 201 - 210 ครั้งที่ 201
(30 พ.ค.56)

ครั้งที่ 202
(30 พ.ค.56)

ครั้งที่ 204
(7 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 205
(11 มิ.ย.56)

ครั้งที่ 207
(5 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 208
(7 มิ.ย.56)

ครั้งที่ 209
(7 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 210
(7 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 191 - 200 ครั้งที่ 191
(30 พ.ค.56)

ครั้งที่ 192
(30 พ.ค.56)
ครั้งที่ 193
(11 มิ.ย.56)
ครั้งที่ 194
(28 พ.ค.56)
ครั้งที่ 195
(28 พ.ค.56)
ครั้งที่ 196
(30 พ.ค.56)
ครั้งที่ 197
(30 พ.ค.56)
ครั้งที่ 198
(29 พ.ค.56)

ครั้งที่ 199
(30 พ.ค.56)
ครั้งที่ 200
(30 พ.ค.56)
ครั้งที่ 181 - 190 ครั้งที่ 181
(20 พ.ค.56)

ครั้งที่ 182
(21 พ.ค.56)
ครั้งที่ 183
(21 พ.ค.56)
ครั้งที่ 184
(21 พ.ค.56)
ครั้งที่ 185
(21 พ.ค.56)
ครั้งที่ 186
(30 พ.ค.56)

ครั้งที่ 188
(28 พ.ค.56)

ครั้งที่ 189
(28 พ.ค.56)
ครั้งที่ 190
(30 พ.ค.56)
ครั้งที่ 171 - 180 ครั้งที่ 171
(7 พ.ค.56)

ครั้งที่ 172
(10 พ.ค.56)

ครั้งที่ 174
(10 พ.ค.56)
ครั้งที่ 175
(28 พ.ค.56)

ครั้งที่ 176
(21 พ.ค.56)
ครั้งที่ 177
(15 พ.ค.56)
ครั้งที่ 178
(15 พ.ค.56)

ครั้งที่ 179
(23 พ.ค.56)
ครั้งที่ 180
(30 พ.ค.56)
ครั้งที่ 161 - 170 ครั้งที่ 161

ครั้งที่ 162

ครั้งที่ 163


ครั้งที่ 165

ครั้งที่ 166
(3 พค.56)
ครั้งที่ 167
(16 พค.56)
ครั้งที่ 168
(8 พค.56)

ครั้งที่ 169
(9 พค.56)
ครั้งที่ 170
(8 พค.56)
ครั้งที่ 151 - 160 ครั้งที่ 151

ครั้งที่ 152

ครั้งที่ 153ครั้งที่ 155

ครั้งที่ 156

ครั้งที่ 157


ครั้งที่ 159
(3 พค.56)
 
ครั้งที่ 141 - 150 ครั้งที่ 141

ครั้งที่ 142


ครั้งที่ 143
ครั้งที่ 145

ครั้งที่ 146ครั้งที่ 149
 
ครั้งที่ 131 - 140 ครั้งที่ 131


ครั้งที่ 132

ครั้งที่ 133

ครั้งที่ 134


ครั้งที่ 135

ครั้งที่ 136ครั้งที่ 139
 
ครั้งที่ 121 - 130


ครั้งที่ 123

ครั้งที่ 124


ครั้งที่ 125ครั้งที่ 128

ครั้งที่ 129
ครั้งที่ 130
ครั้งที่ 111 - 120


ครั้งที่ 113

ครั้งที่ 114


ครั้งที่ 115

ครั้งที่ 116


ครั้งที่ 117

ครั้งที่ 118

   
ครั้งที่ 101 - 110
ครั้งที่ 104


ครั้งที่ 105

ครั้งที่ 106


ครั้งที่ 107

ครั้งที่ 108

ครั้งที่ 109
ครั้งที่ 110
ครั้งที่ 91 - 100 ครั้งที่ 91

ครั้งที่ 92
(9 มีค.56)
ครั้งที่ 93

ครั้งที่ 94


ครั้งที่ 95

ครั้งที่ 96


ครั้งที่ 97

ครั้งที่ 98

  ครั้งที่ 100
ครั้งที่ 81 - 90 ครั้งที่ 81 ครั้งที่82
(12 มีค.56 )
ครั้งที่ 83

ครั้งที่ 85

ครั้งที่ 87 ครั้งที่ 88
  ครั้งที่ 90
ครั้งที่ 71 - 80 ครั้งที่ 71

ครั้งที่ 72
ครั้งที่ 73
ครั้งที่ 74

ครั้งที่ 76
ครั้งที่ 77

  ครั้งที่ 80
ครั้งที่ 61 - 70 ครั้งที่ 61
ครั้งที่ 62

ครั้งที่ 63
ครั้งที่ 64

ครั้งที่ 66
ครั้งที่ 67

  ครั้งที่70
ครั้งที่ 51 - 60 ครั้งที่ 51
ครั้งที่ 52
ครั้งที่ 53


ครั้งที่ 56
ครั้งที่ 57
ครั้งที่ 58
ครั้งที่ 59
ครั้งที่ 60
ครั้งที่ 41 - 50   ครั้งที่ 42
ครั้งที่ 43
ครั้งที่ 44
ครั้งที่ 45
ครั้งที่ 46
  ครั้งที่ 48
ครั้งที่ 49
ครั้งที่ 50
ครั้งที่ 31 - 40   ครั้งที่32
ครั้งที่ 33
ครั้งที่ 34
ครั้งที่ 35
ครั้งที่ 36
ครั้งที่ 37
     
ครั้งที่ 21 - 30   ครั้งที่ 22
ครั้งที่ 23
ครั้งที่ 24
ครั้งที่ 25
ครั้งที่ 26
ครั้งที่ 27
ครั้งที่ 28
ครั้งที่ 29
ครั้งที่ 30
ครั้งที่ 11 - 20 ครั้งที่ 11
ครั้งที่ 12
ครั้งที่13
ครั้งที่14
ครั้งที่15
ครั้งที่17
ครั้งที่18
ครั้งที่20
ครั้งที่ 1 - 10 ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่7
ครั้งที่9
ครั้งที่10
รายการโอนผ่านระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 341 - 350 ครั้งที่ 341
ครั้งที่ 331 - 340 ครั้งที่ 332 ครั้งที่ 335
ครั้งที่ 336 ครั้งที่ 337 ครั้งที่ 340
ครั้งที่ 321- 330 ครั้งที่ 321 ครั้งที่ 323 ครั้งที่ 324 ครั้งที่ 325 ครั้งที่ 326 ครั้งที่ 327 ครั้งที่ 328 ครั้งที่ 329
ครั้งที่ 330
ครั้งที่ 311- 320 ครั้งที่ 311 ครั้งที่ 312 ครั้งที่ 313 ครั้งที่ 314 ครั้งที่ 315 ครั้งที่ 317 ครั้งที่ 320
ครั้งที่ 301 - 310 ครั้งที่ 301 ครั้งที่ 302 ครั้งที่ 303 ครั้งที่ 306 ครั้งที่ 310
ครั้งที่ 291 - 300 ครั้งที่ 291 ครั้งที่ 292 ครั้งที่ 293 ครั้งที่ 295 ครั้งที่ 296 ครั้งที่ 297 ครั้งที่ 298 ครั้งที่ 299 ครั้งที่ 300
ครั้งที่ 281 - 290 ครั้งที่ 282 ครั้งที่ 283 ครั้งที่ 285 ครั้งที่ 286 ครั้งที่ 287 ครั้งที่ 288 ครั้งที่ 289 ครั้งที่ 290
ครั้งที่ 271 - 280 ครั้งที่ 271 ครั้งที่ 272 ครั้งที่ 273 ครั้งที่ 277 ครั้งที่ 279
ครั้งที่ 261 - 270 ครั้งที่ 262 ครั้งที่ 263 ครั้งที่ 264 ครั้งที่ 266 ครั้งที่ 270
ครั้งที่ 251 - 260 ครั้งที่ 251 ครั้งที่ 252 ครั้งที่ 253 ครั้งที่ 254 ครั้งที่ 256 ครั้งที่257 ครั้งที่ 258 ครั้งที่ 259 ครั้งที่ 260
ครั้งที่ 241 - 250 ครั้งที่ 241 ครั้งที่ 244 ครั้งที่ 245 ครั้งที่ 247 ครั้งที่ 248 ครั้งที่ 249 ครั้งที่ 250
ครั้งที่ 231 - 240 ครั้งที่ 232 ครั้งที่ 234 ครั้งที่ 235 ครั้งที่ 236 ครั้งที่ 238 ครั้งที่ 239
ครั้งที่ 221 - 230 ครั้งที่ 221 ครั้งที่ 222 ครั้งที่ 223 ครั้งที่ 224 ครั้งที่ 228 ครั้งที่ 229 ครั้งที่ 230
ครั้งที่ 211- 220 ครั้งที่ 211 ครั้งที่ 213 ครั้งที่ 217 ครั้งที่ 218 ครั้งที่ 219 ครั้งที่ 220
ครั้งที่ 201 - 210 ครั้งที่ 201 ครั้งที่ 203 ครั้งที่ 204 ครั้งที่ 205 ครั้งที่ 207 ครั้งที่ 208 ครั้งที่ 209 ครั้งที่ 210
ครั้งที่ 191- 200 ครั้งที่ 192 ครั้งที่ 193 ครั้งที่ 194 ครั้งที่ 195 ครั้งที่ 197 ครั้งที่ 198
ครั้งที่ 181 - 190 ครั้งที่ 182 ครั้งที่ 185 ครั้งที่ 186 ครั้งที่ 187 ครั้งที่ 188 ครั้งที่ 189 ครั้งที่ 190
ครั้งที่ 171 - 180 ครั้งที่ 172 ครั้งที่ 173 ครั้งที่ 174 ครั้งที่ 176 ครั้งที่ 177 ครั้งที่ 179
ครั้งที่ 161 - 170 ครั้งที่ 162 ครั้งที่ 163 ครั้งที่ 164 ครั้งที่ 165 ครั้งที่ 166 ครั้งที่ 167 ครั้งที่ 168 ครั้งที่ 169 ครั้งที่ 170
ครั้งที่ 151 - 160 ครั้งที่ 151 ครั้งที่ 152 ครั้งที่ 153 ครั้งที่ 154 ครั้งที่ 155 ครั้งที่ 156 ครั้งที่ 157 ครั้งที่ 159 ครั้งที่ 160
ครั้งที่ 141 - 150 ครั้งที่ 141 ครั้งที่ 142 ครั้งที่ 143 ครั้งที่ 144 รั้งที่ 146 ครั้งที่ 147 ครั้งที่ 148 ครั้งที่ 149 ครั้งที่ 150
ครั้งที่ 131 - 140 ครั้งที่ 131   ครั้งที่ 133 ครั้งที่ 134 ครั้งที่ 135 ครั้งที่ 136 ครั้งที่ 140
ครั้งที่ 121 - 130 ครั้งที่ 121 ครั้งที่ 122 ครั้งที่ 124 ครั้งที่ 125 ครั้งที่ 126 ครั้งที่ 127 ครั้งที่ 128 ครั้งที่ 129 ครั้งที่ 130
ครั้งที่ 111 - 120 ครั้งที่ 111 ครั้งที่ 113 ครั้งที่ 114 ครั้งที่ 117 ครั้งที่ 118 ครั้งที่ 120
ครั้งที่ 101-110 ครั้งที่ 101 ครั้งที่ 102 ครั้งที่ 103 ครั้งที่ 104 ครั้งที่ 105 ครั้งที่ 106 ครั้งที่ 108 ครั้งที่ 109 ครั้งที่ 110
ครั้งที่ 91 - 100 ครั้งที่ 92 ครั้งที่ 93 ครั้งที่ 94 ครั้งที่ 96 ครั้งที่ 97 ครั้งที่ 100
ครั้งที่ 81 - 90 ครั้งที่ 81 ครั้งที่ 82 ครั้งที่ 83 ครั้งที่ 85 ครั้งที่ 86 ครั้งที่ 87 ครั้งที่ 88
ครั้งที่ 71 - 80 ครั้งที่ 71 ครั้งที่ 72 ครั้งที่ 73 ครั้งที่ 74 ครั้งที่ 75 ครั้งที่ 76 ครั้งที่ 78 ครั้งที่ 79
ครั้งที่ 61 - 70 ครั้งที่ 62 ครั้งที่ 63 ครั้งที่ 64 ครั้งที่ 65 ครั้งที่ 66 ครั้งที่ 68 ครั้งที่ 69 ครั้งที่ 70
ครั้งที่ 51 - 60 ครั้งที่ 51 ครั้งที่ 53 ครั้งที่ 58 ครั้งที่ 60
ครั้งที่ 41 - 50 ครั้งที่ 41 ครั้งที่ 42 ครั้งที่ 43 ครั้งที่ 44 ครั้งที่ 45 ครั้งที่ 46 ครั้งที่ 49
ครั้งที่ 31 - 40 ครั้งที่ 31 ครั้งที่ 32 ครั้งที่ 34 ครั้งที่ 35 ครั้งที่ 36 ครั้งที่ 37 ครั้งที่ 38 ครั้งที่ 40
ครั้งที่ 21-30 ครั้งที่ 22 ครั้งที่ 23 ครั้งที่ 25 ครั้งที่ 26 ครั้งที่ 27 ครั้งที่ 28 ครั้งที่ 29
ครั้งที่ 11-20 ครั้งที่ 11 ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 13 ครั้งที่ 14 ครั้งที่ 15 ครั้งที่ 16 ครั้งที่ 17 ครั้งที่ 19
ครั้งที่ 1-10 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 9