แจ้งผู้ใช้ที่ส่งข้อมูลผ่าน Google from password เป็น 1234 คู่มือการใช้งาน
^