รอธ.วีรชาติ  เขื่อนรัตน์  เป็นประธานเปิดอบรม  "โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ หลักสูตร การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( KTB Corporate Online ) ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย Company User Marker ด้านจ่ายเงิน และ Company User Authorize ของหน่วยเบิกจ่าย วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้นล่าง ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์