โอนเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน งวดที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ครั้งที่ 1 - 10 ครั้งที่ 1
(9 ต.ค. 60)2
                 
โอนเงินงบประมาณ งบกลาง งวดที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ครั้งที่ 1 - 10 ครั้งที่ 1
(10เม.ย.60)
ครั้งที่ 2
(11 พ.ค.60)
ครั้งที่ 3
(23 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 4
(4 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 5
(20 ก.ค. 60)
  ครั้งที่ 7
(10ส.ค. 60)2
     
โอนเงินงบประมาณ เบิกแทนกัน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ครั้งที่ 1 - 10 ครั้งที่ 1
(14 ธ.ค.59)
                 
โอนเงินงบประมาณ เบิกแทนกัน งวดที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ครั้งที่ 1 - 10 ครั้งที่ 1
(30 มี.ค.60)
ครั้งที่ 2
(1 พ.ค.60)
ครั้งที่ 3
(18 พ.ค. 60)
             
รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่1 รายละเอียดการโอนจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ครั้งที่ 1 - 10   ครั้งที่ 2
(10 ต.ค.59)
ครั้งที่ 3
(11 ต.ค.59)
แก้ไขครั้งที่ 4
(20 ต.ค.59)
           
รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ครั้งที่ 181 - 190 ครั้งที่ 181
(15ส.ค. 60)
ครั้งที่ 182
(15ส.ค. 60)
ครั้งที่ 183
(16 ส.ค. 60)2
    ครั้งที่ 186
(18 ส.ค. 60)2
  ครั้งที่ 188
(18 ส.ค. 60)2
   
ครั้งที่ 171 - 180 ครั้งที่ 171
(10 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 172
(10ส.ค. 60)
ครั้งที่ 173
(9 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 174
(15 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 175
(15 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 176
(17 ส.ค. 60)2
ครั้งที่ 177
(17 ส.ค. 60)2
ครั้งที่ 178
(17 ส.ค. 60)2
ครั้งที่ 179
(10 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 180
(17 ส.ค. 60)2
ครั้งที่ 161 - 170 ครั้งที่ 161
(4 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 162
(7 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 163
(7 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 164
(7 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 165
(7 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 166
(8 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 167
(10 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 168
(8 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 169
(9 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 170
(7 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 151 - 160 ครั้งที่ 151
(8 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 152
(20 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 153
(26 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 154
(25 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 155
(25 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 156
(8 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 157
(1 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 158
(25 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 159
(27 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 160
(1 ส.ค. 60)
ครั้งที่ 141 - 150 ครั้งที่ 141
(17 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 142
(17 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 143
(17 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 144
(20 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 145
(19 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 146
(18 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 147
(25 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 148
(19 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 149
(19 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 150
(25 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 131 - 140 ครั้งที่ 131
(6 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 132
(13 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 133
(13 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 134
(14 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 135
(12 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 136
(14 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 137
(25 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 138
(19 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 139
(18 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 140
(25 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 121 - 130 ครั้งที่ 121
(4 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 122
(6 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 123
(4 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 124
(7 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 125
(11 ก.ค. 60)1
ครั้งที่ 126
(11 ก.ค. 60)1
ครั้งที่ 127
(7 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 128
(11 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 129
(12 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 130
(6 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 111 - 120 ครั้งที่ 111
(29 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 112
(29 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 113
(29 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 114
(29 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 115
(29 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 116
(29 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 117
(4 ก.ค. 60)
  ครั้งที่ 119
(4 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 120
(6 ก.ค. 60)
ครั้งที่ 101 - 110 ครั้งที่ 101
(29 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 102
(23 มิ.ย.60)
  ครั้งที่ 104
(29 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 105
(29 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 106
(29 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 107
(29 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 108
(29 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 109
(29 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 110
(29 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 91 - 100 ครั้งที่ 91
(23 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 92
(23 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 93
(20 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 94
(22 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 95
(30 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 96
(27 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 97
(20 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 98
(23 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 99
(22 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 100
(29 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 81 - 90 ครั้งที่ 81
(19 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 82
(20 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 83
(19 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 84
(16 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 85
(19 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 86
(22 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 87
(27 มิ.ย.60)
  ครั้งที่ 89
(22 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 90
(23 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 71 - 80     ครั้งที่ 73
(15 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 74
(12 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 75
(15 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 76
(15 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 77
(13 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 78
(19 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 79
(16 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 80
(19 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 61 - 70   ครั้งที่ 62
(6 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 63
(6 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 64
(7 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 65
(9 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 66
(9 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 67
(9 มิ.ย.60)
  ครั้งที่ 69
(9 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 70
(7 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 51 - 60 ครั้งที่ 51
(29 พ.ค.60)
ครั้งที่ 52
(26 พ.ค.60)
ครั้งที่ 53
(30 พ.ค.60)
ครั้งที่ 54
(29 พ.ค.60)
ครั้งที่ 55
(1 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 56
(1 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 57
(2 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 58
(1 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 59
(31 พ.ค.60)
ครั้งที่ 60
(31 พ.ค.60)
ครั้งที่ 41 - 50 ครั้งที่ 41
(18 พ.ค. 60)
  ครั้งที่ 43
(18 พ.ค.60)
ครั้งที่ 44
(18 พ.ค.60)
ครั้งที่ 45
(22 พ.ค.60)
ครั้งที่ 46
(24 พ.ค.60)
ครั้งที่ 47
(26 พ.ค.60)
ครั้งที่ 48
(30 พ.ค.60)
ครั้งที่ 49
(1 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 50
(26 พ.ค.60)
ครั้งที่ 31 - 40 ครั้งที่ 31
(2 พ.ค. 60)
ครั้งที่ 32
(5 พ.ค.60)
ครั้งที่ 33
(5 พ.ค.60)
ครั้งที่ 34
(3 พ.ค. 60)
ครั้งที่ 35
(9 พ.ค.60)
ครั้งที่ 36
(22 พ.ค.60)
ครั้งที่ 37
(8 พ.ค.60)
ครั้งที่ 38
(8 พ.ค.60)
ครั้งที่ 39
(5 พ.ค.60)
ครั้งที่ 40
(16 พ.ค.60)
ครั้งที่ 21 - 30 ครั้งที่ 21
(18 เม.ย.60)
ครั้งที่ 22
(21 เม.ย. 60)
ครั้งที่ 23
(5 พ.ค.60)
  ครั้งที่ 25
(25 เม.ย. 60)
ครั้งที่ 26
(25 เม.ย. 60)
ครั้งที่ 27
(2 พ.ค. 60)
ครั้งที่ 28
(2 พ.ค. 60)
ครั้งที่ 29
(27 เม.ย. 60)
ครั้งที่ 30
(27 เม.ย. 60)
ครั้งที่ 11 - 20 ครั้งที่ 11
(21 เม.ย. 60)
ครั้งที่ 12
(21 เม.ย. 60)
ครั้งที่ 13
(19 เม.ย. 60)
ครั้งที่ 14
(19 เม.ย. 60)
ครั้งที่ 15
(12 เม.ย. 60)
  ครั้งที่ 17
(12 เม.ย. 60)
ครั้งที่ 18
(12 เม.ย. 60)
ครั้งที่ 19
(12 เม.ย. 60)
 
ครั้งที่ 1 - 10 ครั้งที่ 1
(22 มี.ค.60)
ครั้งที่ 2
(23 มี.ค.60)
ครั้งที่ 3
(27 มี.ค.60)
ครั้งที่ 4
(27 มี.ค.60)
  ครั้งที่ 6
(30 มี.ค.60)
ครั้งที่ 7
(30 มี.ค.60)
ครั้งที่ 8
(7 เม.ย.60)
ครั้งที่ 9
(18 เม.ย.60)
ครั้งที่ 10
(18 เม.ย.60)
รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ครั้งที่ 231 - 240 ครั้งที่ 231
(8 พ.ค.60)
ครั้งที่ 232
(18 พ.ค.60)
ครั้งที่ 233
(1 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 234
(29 พ.ค.60)
ครั้งที่ 235
(9 มิ.ย.60)
ครั้งที่ 236
(4 ก.ค.60)
ครั้งที่ 237
(7 ก.ค.60)
ครั้งที่ 238
(13 ก.ค.60)
  ครั้งที่ 240
(3 ส.ค. 60)2
ครั้งที่ 221 - 230 ครั้งที่ 221
(7 เม.ย.60)
  ครั้งที่ 223
(10เม.ย.60)
ครั้งที่ 224
(12 เม.ย. 60)
ครั้งที่ 225
(21 เม.ย. 60)
ครั้งที่ 226
(27 เม.ย. 60)
ครั้งที่ 227
(28 เม.ย. 60)
ครั้งที่ 228
(2 พ.ค.60)
ครั้งที่ 229
(5 พ.ค.60)
ครั้งที่ 230
(23 พ.ค.60)
ครั้งที่ 211 - 220 ครั้งที่ 211
(30 มี.ค.60)
ครั้งที่ 212
(30 มี.ค.60)
ครั้งที่ 213
(30 มี.ค.60)
ครั้งที่ 214
(28 มี.ค.60)
ครั้งที่ 215
(10เม.ย.60)
ครั้งที่ 216
(29 มี.ค.60)
  ครั้งที่ 218
(10เม.ย.60)
  ครั้งที่ 220
(10 เม.ย.60)
ครั้งที่ 201 - 210 ครั้งที่ 201
(16 มี.ค.60)
ครั้งที่ 202
(20 มี.ค.60)
  ครั้งที่ 204
(27 มี.ค.60)
  ครั้งที่ 206
(24 มี.ค.60)
ครั้งที่ 207
(21 มี.ค.60)
ครั้งที่ 208
(21 มี.ค.60)
ครั้งที่ 209
(28 มี.ค.60)
ครั้งที่ 210
(28 มี.ค.60)
ครั้งที่ 191 - 200 ครั้งที่ 191
(14 มี.ค.60)
ครั้งที่ 192
(7 มี.ค.60)
ครั้งที่ 193
(16 มี.ค.60)
ครั้งที่ 194
(16 มี.ค.60)
ครั้งที่ 195
(9 มี.ค.60)
ครั้งที่ 196
(15 มี.ค.60)
ครั้งที่ 197
(16 มี.ค.60)
ครั้งที่ 198
(13 มี.ค.60)
ครั้งที่ 199
(13 มี.ค.60)
ครั้งที่ 200
(15 มี.ค.60)
ครั้งที่ 181 - 190 ครั้งที่ 181
(1มี.ค.60)
ครั้งที่ 182
(2มี.ค.60)
ครั้งที่ 183
(1มี.ค.60)
ครั้งที่ 184
(7 มี.ค.60)
ครั้งที่ 185
(3 มี.ค.60)
ครั้งที่ 186
(6 มี.ค.60)
ครั้งที่ 187
(7 มี.ค.60)
ครั้งที่ 188
(7 มี.ค.60)
   
ครั้งที่ 171 - 180 ครั้งที่ 171
(24 ก.พ.60)
ครั้งที่ 172
(22 ก.พ.60)
ครั้งที่ 173
(28 ก.พ.60)
ครั้งที่ 174
(22 ก.พ.60)
ครั้งที่ 175
(22 ก.พ.60)
ครั้งที่ 176
(28 ก.พ.60)
ครั้งที่ 177
(9 มี.ค.60)
  ครั้งที่ 179
(28 ก.พ.60)
ครั้งที่ 180
(8 มี.ค.60)
ครั้งที่ 161 - 170 ครั้งที่ 161
(20 ก.พ.60)
ครั้งที่ 162
(17 ก.พ.60)
ครั้งที่ 163
(22 ก.พ.60)
ครั้งที่ 164
(24 ก.พ.60)
ครั้งที่ 165
(27 ก.พ.60)
ครั้งที่ 166
(28 ก.พ.60)
ครั้งที่ 167
(24 ก.พ.60)
ครั้งที่ 168
(21 ก.พ.60)
ครั้งที่ 169
(22 ก.พ.60)
ครั้งที่ 170
(27 ก.พ.60)
ครั้งที่ 151 - 160 ครั้งที่ 151
(14 ก.พ.60)
ครั้งที่ 152
(16 ก.พ.60)
ครั้งที่ 153
(24 ก.พ.60)
ครั้งที่ 154
(15 ก.พ.60)
ครั้งที่ 155
(17 ก.พ.60)
ครั้งที่ 156
(17 ก.พ.60)
ครั้งที่ 157
(16 ก.พ.60)
ครั้งที่ 158
(22 ก.พ.60)
ครั้งที่ 159
(17 ก.พ.60)
ครั้งที่ 160
(17 ก.พ.60)
ครั้งที่ 141 - 150 ครั้งที่ 141
(3 ก.พ.60)
ครั้งที่ 142
(8 ก.พ.60)
ครั้งที่ 143
(8 ก.พ.60)
  ครั้งที่ 145
(1 ก.พ.60)
ครั้งที่ 146
(15 ก.พ.60)
ครั้งที่ 147
(8 ก.พ.60)
ครั้งที่ 148
(8 ก.พ.60)
ครั้งที่ 149
(8 ก.พ.60)
ครั้งที่ 150
(14 ก.พ.60)
ครั้งที่ 131 - 140 ครั้งที่ 131
(1 ก.พ.60)
ครั้งที่ 132
(27 ม.ค.60)
ครั้งที่ 133
(27 ม.ค.60)
ครั้งที่ 134
(27 ม.ค.60)
ครั้งที่ 135
(1 ก.พ.60)
ครั้งที่ 136
(1 ก.พ.60)
ครั้งที่ 137
(1 ก.พ.60)
ครั้งที่ 138
(1 ก.พ.60)
  ครั้งที่ 140
(8 ก.พ.60)
ครั้งที่ 121 - 130 ครั้งที่ 121
(24 ม.ค.60)
ครั้งที่ 122
(20 ม.ค.60)
ครั้งที่ 123
(26 ม.ค.60)
ครั้งที่ 124
(24 ม.ค.60)
ครั้งที่ 125
(24 ม.ค.60)
ครั้งที่ 126
(24 ม.ค.60)
ครั้งที่ 127
(26 ม.ค.60)
ครั้งที่ 128
(27 ม.ค.60)
ครั้งที่ 129
(24 ม.ค.60)
ครั้งที่ 130
(24 ม.ค.60)
ครั้งที่ 111 - 120 ครั้งที่ 111
(24 ม.ค.60)
ครั้งที่ 112
(18 ม.ค.60)
เพิ่มเติม
ครั้งที่ 113

(23 ม.ค.60)
ครั้งที่ 114
(23 ม.ค.60)
ครั้งที่ 115
(18 ม.ค.60)
ครั้งที่ 116
(20 ม.ค.60)
ครั้งที่ 117
(24 ม.ค.60)
ครั้งที่ 118
(30 ม.ค.60)
ครั้งที่ 119
(19 ม.ค.60)
ครั้งที่ 120
(24 ม.ค.60)
ครั้งที่ 101 - 110 ครั้งที่ 101
(16 ม.ค.60)
ครั้งที่ 102
(16 ม.ค.60)
ครั้งที่ 103
(21 ก.พ.60)
  ครั้งที่ 105
(20 ม.ค.60)
  ครั้งที่ 107
(20 ม.ค.60)
ครั้งที่ 108
(24 ม.ค.60)
ครั้งที่ 109
(24 ม.ค.60)
ครั้งที่ 110
(18 ม.ค.60)
ครั้งที่ 91 - 100 ครั้งที่ 91
(26 ม.ค.60)
ครั้งที่ 92
(16 ม.ค.60)
ครั้งที่ 93
(16 ม.ค.60)
ครั้งที่ 94
(16 ม.ค.60)
ครั้งที่ 95
(16 ม.ค.60)
ครั้งที่ 96
(16 ม.ค.60)
ครั้งที่ 97
(16 ม.ค.60)
ครั้งที่ 98
(16 ม.ค.60)
ครั้งที่ 99
(16 ม.ค.60)
ครั้งที่ 100
(16 ม.ค.60)
ครั้งที่ 81 - 90 ครั้งที่ 81
(5 ม.ค.60)
ครั้งที่ 82
(10 ม.ค.60)
ครั้งที่ 83
(10 ม.ค.60)
ครั้งที่ 84
(10 ม.ค.60)
ครั้งที่ 85
(20 ม.ค.60)
ครั้งที่ 86
(21 ก.พ.60)
ครั้งที่ 87
(18 ม.ค.60)
ครั้งที่ 88
(16 ม.ค.60)
ครั้งที่ 89
(20 ม.ค.60)
 
ครั้งที่ 71 - 80 ครั้งที่ 71
(29 ธ.ค.59
ครั้งที่ 72
(31 ธ.ค.59
ครั้งที่ 73
(29 ธ.ค.59
ครั้งที่ 74
(10 ม.ค.60)
ครั้งที่ 75
(24 ม.ค.60)
  ครั้งที่ 77
(16 ม.ค.60)
ครั้งที่ 78
(29 ธ.ค.59
ครั้งที่ 79
(10 ม.ค.60)
 
ครั้งที่ 61 - 70 ครั้งที่ 61
(28 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 62
(28 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 63
(27 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 64
(16 ม.ค.60)
ครั้งที่ 65
(28 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 66
(28 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 67
(28 ธ.ค.59)
  ครั้งที่ 69
(30 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 70
(28 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 51 - 60 ครั้งที่ 51
(20 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 52
(22 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 53
(21 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 54
(20 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 55
(22 ก.พ.60)
ครั้งที่ 56
(28 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 57
(22 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 58
(28 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 59
(23 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 60
(22 ก.พ.60)2
ครั้งที่ 41 - 50 ครั้งที่ 41
(22 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 42
(21 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 43
(23 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 44
(28 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 45
(20 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 46
(22 ธ.ค.59)

เพิ่มเติมครั้งที่ 47 (28 ธ.ค.59)

ครั้งที่ 47
(21 ธ.ค.59)

ครั้งที่ 48
(21 ธ.ค.59)
  ครั้งที่ 50
(29 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 31 - 40 ครั้งที่ 31
(14 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 32
(19 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 33
(20 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 34
(14 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 35
(19 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 36
(19 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 37
(20 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 38
(19 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 39
(20 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 40
(26 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 21 - 30   ครั้งที่ 22
(23 พ.ย.59)
ครั้งที่ 23
(29พ.ย.59)
ครั้งที่ 24
(30 พ.ย.59)
ครั้งที่ 25
(30 พ.ย.59)
ครั้งที่ 26
(30 พ.ย.59)
ครั้งที่ 27
(8 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 28
(14 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 29
(19 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 30
(21 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 11 - 20   ครั้งที่ 12
(9 พ.ย.59)
  ครั้งที่ 14
(16 พ.ย.59)
ครั้งที่ 15
(16 พ.ย.59)
ครั้งที่ 16
(23 พ.ย.59)
ครั้งที่ 17
(30 พ.ย.59)
ครั้งที่ 18
(23 พ.ย.59)
ครั้งที่ 19
(23 พ.ย.59)
ครั้งที่ 20
(22 พ.ย.59)
ครั้งที่ 1 - 10 ครั้งที่ 1
(5 ต.ค.59)
ครั้งที่ 2
(7 ต.ค.59)
ครั้งที่ 3
(11 ต.ค.59)
แก้ครั้งที่ 4
(14 ธ.ค.59)
ครั้งที่ 5
(21 ต.ค.59)
ครั้งที่ 6
(25 ต.ค.59)
ครั้งที่ 7
(25 ต.ค.59)
ครั้งที่ 8
(1 พ.ย.59)
   
รายการโอนผ่านระบบ GFMIS  เงินกันเหลื่อมปี เงินอุดหนุน งวดที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ครั้งที่ 1 - 10 ครั้งที่ 1
(23 มิ.ย.59)
                 
รายการโอนผ่านระบบ GFMIS  เงินกันเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งวดที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ครั้งที่ 1 - 10 ครั้งที่ 1
(30 มี.ค.59)
ครั้งที่ 2
(3 มิ.ย.59)
ครั้งที่3
(14 มิ.ย.59)
ครั้งที่4
(21 มิ.ย.59)
           
รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบประมาณเบิกแทนกัน งวดที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ครั้งที่ 1 - 10 ครั้งที่ 1
(30 มี.ค.59)
ครั้งที่ 2
(8 เม.ย.59)
ครั้งที่ 3
(28 เม.ย.59)
ครั้งที่ 4
(7 มิ.ย.59)
แก้ไขครั้งที่ 5
(22 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 6
(23 ก.ย.59)
       
รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบกลาง งวดที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ครั้งที่ 1 - 10   ครั้งที่ 2
(9 ก.พ.59)
ครั้งที่3
(19 ก.พ.59)
ครั้งที่4
(25 พ.ค.59)
ครั้งที่5
(13 มิ.ย.59)
ครั้งที่6
(14 ก.ย.59)
       
รายการโอนจัดสรร งวดที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ครั้งที่ 1 - 10 ครั้งที่ 1
(7 ต.ค.58)
    ครั้งที่ 4
(15 ต.ค.58)
           
รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ครั้งที่ 521-530             ครั้งที่ 527
(30 ก.ย.59)
     
ครั้งที่ 511-520 ครั้งที่ 511
(28 ก.ย.59)
ครั้งที่ 512
(30 ก.ย.59)
ครั้งที่ 513
(30 ก.ย.59)
ครั้งที่ 514
(30 ก.ย.59)
ครั้งที่ 515
(29 ก.ย.59)
ครั้งที่ 516
(30 ก.ย.59)
      ครั้งที่ 520
(7 ต.ค.59)2
ครั้งที่ 501-510 ครั้งที่ 501
(29 ก.ย.59)
  ครั้งที่ 503
(28 ก.ย.59)
ครั้งที่ 504
(30 ก.ย.59)
ครั้งที่ 505
(30 ก.ย.59)
ครั้งที่ 506
(28 ก.ย.59)
ครั้งที่ 507
(28 ก.ย.59)
ครั้งที่ 508
(30 ก.ย.59)
ครั้งที่ 509
(29 ก.ย.59)
ครั้งที่ 510
(29 ก.ย.59)
ครั้งที่ 491-500 ครั้งที่ 491
(28 ก.ย.59)
ครั้งที่ 492
(29 ก.ย.59)
ครั้งที่ 493
(28 ก.ย.59)
  ครั้งที่ 495
(30 ก.ย.59)
ครั้งที่ 496
(28 ก.ย.59)
ครั้งที่ 497
(28 ก.ย.59)
ครั้งที่ 498
(4 ต.ค.59)
ครั้งที่ 499
(28 ก.ย.59)
ครั้งที่ 500
(28 ก.ย.59)
ครั้งที่ 481-490 ครั้งที่ 481
(22 ก.ย.59)
ครั้งที่ 482
(23 ก.ย.59)
ครั้งที่ 483
(26 ก.ย.59)
ครั้งที่ 484
(23 ก.ย.59)
ครั้งที่ 485
(26 ก.ย.59)
ครั้งที่ 486
(26 ก.ย.59)
ครั้งที่ 487
(28 ก.ย.59)
ครั้งที่ 488
(26 ก.ย.59)
ครั้งที่ 489
(28 ก.ย.59)
ครั้งที่ 490
(28 ก.ย.59)
ครั้งที่ 471-480 ครั้งที่ 471
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 472
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 473
(22 ก.ย.59)
ครั้งที่ 474
(21 ก.ย.59)
ครั้งที่ 475
(22 ก.ย.59)
ครั้งที่ 476
(23 ก.ย.59)
ครั้งที่ 477
(26 ก.ย.59)
ครั้งที่ 478
(23 ก.ย.59)
ครั้งที่ 479
(26 ก.ย.59)
ครั้งที่ 480
(26 ก.ย.59)
ครั้งที่ 461-470 ครั้งที่ 461
(20 ก.ย.59)
แก้ไขครั้งที่ 462
(22 ก.ย.59)
ครั้งที่ 463
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 464
(21 ก.ย.59)
ครั้งที่ 465
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 466
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 467
(23 ก.ย.59)
ครั้งที่ 468
(23 ก.ย.59)
ครั้งที่ 469
(22 ก.ย.59)
ครั้งที่ 470
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 451-460 ครั้งที่ 451
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 452
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 453
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 454
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 455
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 456
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 457
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 458
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 459
(21 ก.ย.59)
ครั้งที่ 460
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 441-450 ครั้งที่ 441
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 442
(12 ก.ย.59)
ครั้งที่ 443
(20 ก.ย.59)
  ครั้งที่ 445
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 446
(23 ก.ย.59)
ครั้งที่ 447
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 448
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 449
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 450
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 431-440 ครั้งที่ 431
(16 ก.ย.59)
ครั้งที่ 432
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 433
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 434
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 435
(12 ก.ย.59)
ครั้งที่ 436
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 437
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 438
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 439
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 440
(16 ก.ย.59)
ครั้งที่ 421-430 ครั้งที่ 421
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 422
(1 ก.ย.59)
ครั้งที่ 423
(1 ก.ย.59)
ครั้งที่ 424
(5 ก.ย.59)
  ครั้งที่ 426
(9 ก.ย.59)
ครั้งที่ 427
(9 ก.ย.59)
ครั้งที่ 428
(9 ก.ย.59)
ครั้งที่ 429
(9 ก.ย.59)
ครั้งที่ 430
(20 ก.ย.59)
ครั้งที่ 411-420 ครั้งที่ 411
(1 ก.ย.59)
ครั้งที่ 412
(1 ก.ย.59)
ครั้งที่ 413
(1 ก.ย.59)
ครั้งที่ 414
(9 ก.ย.59)
ครั้งที่ 415
(5 ก.ย.59)
  ครั้งที่ 417
(1 ก.ย.59)
  ครั้งที่ 419
(5 ก.ย.59)
ครั้งที่ 420
(16 ก.ย.59)
ครั้งที่ 401-410 ครั้งที่ 401
(31 ส.ค..59)
ครั้งที่ 402
(31 ส.ค..59)
ครั้งที่ 403
(29 ส.ค..59)
ครั้งที่ 404
(1 ก.ย.59)
ครั้งที่ 405
(1 ก.ย.59)
ครั้งที่ 406
(29 ส.ค..59)
ครั้งที่ 407
(1 ก.ย.59)
ครั้งที่ 408
(16 ก.ย.59)
ครั้งที่ 409
(1 ก.ย.59)
ครั้งที่ 410
(1 ก.ย.59)
ครั้งที่ 391-400 ครั้งที่ 391
(24 ส.ค..59)
ครั้งที่ 392
(29 ส.ค..59)
ครั้งที่ 393
(29 ส.ค..59)
ครั้งที่ 394
(29 ส.ค..59)
ครั้งที่ 395
(24 ส.ค..59)
ครั้งที่ 396
(1 ก.ย.59)
ครั้งที่ 397
(1 ก.ย.59)
ครั้งที่ 398
(31 ส.ค.59)
ครั้งที่ 399
(1 ก.ย.59)
ครั้งที่ 400
(31 ส.ค.59)
ครั้งที่ 381-390   ครั้งที่ 382
(24 ส.ค..59)
ครั้งที่ 383
(24 ส.ค..59)
ครั้งที่ 384
(22 ส.ค..59)
ครั้งที่ 385
(22 ส.ค..59)
ครั้งที่ 386
(22 ส.ค..59)
ครั้งที่ 387
(24 ส.ค..59)
ครั้งที่ 388
(22 ส.ค..59)
ครั้งที่ 389
(24 ส.ค..59)
ครั้งที่ 390
(24 ส.ค..59)
ครั้งที่ 371-380 ครั้งที่ 371
(10 ส.ค..59)
ครั้งที่ 372
(17 ส.ค..59)
ครั้งที่ 373
(17 ส.ค..59)
ครั้งที่ 374
(17 ส.ค..59)
ครั้งที่ 375
(17 ส.ค..59)
ครั้งที่ 376
(17 ส.ค..59)
  ครั้งที่ 378
(17 ส.ค..59)
ครั้งที่ 379
(22 ส.ค..59)
ครั้งที่ 380
(17 ส.ค..59)
ครั้งที่ 361-370 ครั้งที่ 361
(10 ส.ค..59)
ครั้งที่ 362
(10 ส.ค..59)
ครั้งที่ 363
(17 ส.ค..59)
ครั้งที่ 364
(17 ส.ค..59)
ครั้งที่ 365
(17 ส.ค..59)
ครั้งที่ 366
(10 ส.ค..59)
  ครั้งที่ 368
(17 ส.ค..59)
ครั้งที่ 369
(10 ส.ค..59)
ครั้งที่ 370
(10 ส.ค..59)
ครั้งที่ 351-360

ครั้งที่ 351
(5 ส.ค..59)

ครั้งที่ 352
(5 ส.ค..59)
ครั้งที่ 353
(10 ส.ค..59)
ครั้งที่ 354
(5 ส.ค..59)
ครั้งที่ 355
(5 ส.ค..59)
ครั้งที่ 356
(17 ส.ค..59)
ครั้งที่ 357
(5 ส.ค..59)
ครั้งที่ 358
(5 ส.ค..59)
ครั้งที่ 359
(10 ส.ค..59)
ครั้งที่ 360
(10 ส.ค..59)
ครั้งที่ 341-350 ครั้งที่ 341
(15 ก.ค.59)
ครั้งที่ 342
(22 ก.ค..59)
ครั้งที่ 343
(22 ก.ค..59)
ครั้งที่ 344
(2 ส.ค..59)
ครั้งที่ 345
(29 ก.ค..59)
ครั้งที่ 346
(29 ก.ค..59)
  ครั้งที่ 348
(29 ก.ค..59)
ครั้งที่ 349
(29 ก.ค..59)
ครั้งที่ 350
(2 ส.ค..59)
ครั้งที่ 331-340 ครั้งที่ 331
(6 ก.ค.59)
ครั้งที่ 332
(13 ก.ค.59)
ครั้งที่ 333
(13 ก.ค.59)
ครั้งที่ 334
(13 ก.ค.59)
ครั้งที่ 335
(15 ก.ค.59)
ครั้งที่ 336
(13 ก.ค.59)
  ครั้งที่ 338
(17 ส.ค..59)
ครั้งที่ 339
(29 ก.ค.59)
ครั้งที่ 340
(22 ก.ค..59)
ครั้งที่ 321-330 ครั้งที่ 321
(4 ก.ค.59)
ครั้งที่ 322
(29 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 323
(4 ก.ค.59)
ครั้งที่ 324
(4 ก.ค.59)
ครั้งที่ 325
(4 ก.ค.59)
ครั้งที่ 326
(4 ก.ค.59)
ครั้งที่ 327
(6 ก.ค.59)
ครั้งที่ 328
(6 ก.ค.59)
  ครั้งที่ 330
(6 ก.ค.59)
ครั้งที่ 311-320 ครั้งที่ 311
(22 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 312
(23 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 313
(24 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 314
(22 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 315
(23 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 316
(24 มิ.ย.59)
  ครั้งที่ 318
(29 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 319
(29 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 320
(30 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 301-310 ครั้งที่ 301
(16 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 302
(15 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 303
(13 ก.ค.59)
ครั้งที่ 304
(22 มิ.ย.59)
  ครั้งที่ 306
(22 ก.ค..59)
ครั้งที่ 307
(21 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 308
(13 ก.ค.59)
ครั้งที่ 309
(21 มิ.ย.59)
 
ครั้งที่ 291 -300 ครั้งที่ 291
(14 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 292
(13 มิ.ย.59)
    ครั้งที่ 295
(14 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 296
(15 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 297
(15 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 298
(15 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 299
(21 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 300
(15 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 281 -290 ครั้งที่ 281
(7 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 282
(7 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 283
(13 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 284
(8 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 285
(10 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 286
(7 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 287
(10 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 288
(21 มิ.ย.59)
  ครั้งที่ 290
(13 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 271 -280 ครั้งที่ 271
(8 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 272
(8 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 273
(24 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 274
(3 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 275
(8 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 276
(13 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 277
(22 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 278
(7 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 279
(8 มิ.ย.59)
 
ครั้งที่ 261 -270 ครั้งที่ 261
(27 พ.ค.59)
ครั้งที่ 262
(13 มิ.ย.59)
แก้ไขครั้งที่ 263
(2 มิ.ย.59)
  ครั้งที่ 265
(31 พ.ค.59)
แก้ไขครั้งที่ 266
(2 มิ.ย.59)
  ครั้งที่ 268
(7 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 269
(3 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 270
(7 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 251 -260 ครั้งที่ 251
(27 พ.ค.59)
ครั้งที่ 252
(25 พ.ค.59)
ครั้งที่ 253
(3 มิ.ย.59)
  ครั้งที่ 255
(25 พ.ค.59)
ครั้งที่ 256
(25 พ.ค.59)
ครั้งที่ 257
(3 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 258
(27 พ.ค.59)
ครั้งที่ 259
(27 พ.ค.59)
 
ครั้งที่ 241 -250 ครั้งที่ 241
(12 พ.ค.59)
ครั้งที่ 242
(16 พ.ค.59)
ครั้งที่ 243
(25 พ.ค.59)
  ครั้งที่ 245
(13 พ.ค.59)
ครั้งที่ 246
(27 พ.ค.59)
ครั้งที่ 247
(25 พ.ค.59)
  ครั้งที่ 249
(25 พ.ค.59)
ครั้งที่ 250
(3 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 231 -240 ครั้งที่ 231
(4 พ.ค.59)
ครั้งที่ 232
(4 พ.ค.59)
ครั้งที่ 233
(12 พ.ค.59)
ครั้งที่ 234
(31 พ.ค.59)
ครั้งที่ 235
(12 พ.ค.59)
ครั้งที่ 236
(16 พ.ค.59)
ครั้งที่ 237
(12 พ.ค.59)
ครั้งที่ 238
(11 พ.ค.59)
ครั้งที่ 239
(16 พ.ค.59)
ครั้งที่ 240
(16 พ.ค.59)
ครั้งที่ 221 -230 ครั้งที่ 221
(27 เม.ย.59)
ครั้งที่ 222
(16 พ.ค.59)
ครั้งที่ 223
(4 พ.ค.59)
ครั้งที่ 224
(27 เม.ย.59)
ครั้งที่ 225
(27 เม.ย.59)
ครั้งที่ 226
(12 พ.ค.59)
ครั้งที่ 227
(4 พ.ค.59)
ครั้งที่ 228
(4 พ.ค.59)
ครั้งที่ 229
(12 พ.ค.59)
ครั้งที่ 230
(4 พ.ค.59)
ครั้งที่ 211 -220 ครั้งที่ 211
(25 เม.ย.59)
ครั้งที่ 212
(19 เม.ย.59)
ครั้งที่ 213
(19 เม.ย.59)
ครั้งที่ 214
(19 เม.ย.59)
ครั้งที่ 215
(25 เม.ย.59)
  ครั้งที่ 217
(10 พ.ค.59)
ครั้งที่ 218
(27 เม.ย.59)
  ครั้งที่ 220
(28 เม.ย.59)
ครั้งที่ 201 -210 ครั้งที่ 201(แก้ไข)
(19 เม.ย.59)
  ครั้งที่ 203
(7 เม.ย.59)
ครั้งที่ 204
(19 เม.ย.59)
ครั้งที่ 205
(8 เม.ย.59)
ครั้งที่ 206
(7 เม.ย.59)
ครั้งที่ 207
(8 เม.ย.59)
  ครั้งที่ 209
(8 เม.ย.59)
ครั้งที่ 210
(25 เม.ย.59)
ครั้งที่ 191 -200 ครั้งที่ 191
(30 มี.ค.59)
ครั้งที่ 192
(30 มี.ค.59)
ครั้งที่ 193
(22 มี.ค.59)
ครั้งที่ 194
(25 มี.ค.59)
  ครั้งที่ 196
(30 มี.ค.59)
ครั้งที่ 197
(30 มี.ค.59)
ครั้งที่ 198
(4 เม.ย.59)
ครั้งที่ 199
(30 มี.ค.59)
ครั้งที่ 200
(4 เม.ย.59)
ครั้งที่ 181 -190 ครั้งที่ 181
(4 เม.ย.59)
ครั้งที่ 182
(18 มี.ค.59)
ครั้งที่ 183
(30 มี.ค.59)
ครั้งที่ 184
(7 เม.ย.59)
ครั้งที่ 185
(18 มี.ค.59)
ครั้งที่ 186
(22 มี.ค.59)
ครั้งที่ 187
(30 มี.ค.59)
ครั้งที่ 188
(21 มี.ค.59)
  ครั้งที่ 190
(25 มี.ค.59)
ครั้งที่ 171 -180 ครั้งที่ 171
(7 มี.ค.59)
ครั้งที่ 172
(7 มี.ค.59)
  ครั้งที่ 174
(18 มี.ค.59)
ครั้งที่ 175
(18 มี.ค.59)
ครั้งที่ 176
(11 มี.ค.59)
      ครั้งที่ 180
(18 มี.ค.59)
ครั้งที่ 161 -170 ครั้งที่ 161
(29 ก.พ.59)
ครั้งที่ 162
(29 ก.พ.59)
ครั้งที่ 163
(7 มี.ค.59)
ครั้งที่ 164
(29 ก.พ.59)
ครั้งที่ 165
(29 ก.พ.59)
ครั้งที่ 166
(1 มี.ค.59)
ครั้งที่ 167
(29 ก.พ.59)
ครั้งที่ 168
(1 มี.ค.59)
ครั้งที่ 169
(7 มี.ค.59)
 
ครั้งที่ 151 -160 ครั้งที่ 151
(26 ก.พ.59)
ครั้งที่ 152
(26 ก.พ.59)
ครั้งที่ 153
(29 ก.พ.59)
ครั้งที่ 154
(29 ก.พ.59)
ครั้งที่ 155
(29 ก.พ.59)
ครั้งที่ 156
(1 มี.ค.59)
ครั้งที่ 157
(29 ก.พ.59)
ครั้งที่ 158
(29 ก.พ.59)
ครั้งที่ 159
(7 มี.ค.59)
ครั้งที่ 160
(29 ก.พ.59)
ครั้งที่ 141 -150 ครั้งที่ 141
(26 ก.พ.59)
ครั้งที่ 142
(26 ก.พ.59)
ครั้งที่ 143
(26 ก.พ.59)
ครั้งที่ 144
(29 ก.พ.59)
ครั้งที่ 145
(26 ก.พ.59)
ครั้งที่ 146
(29 ก.พ.59)
ครั้งที่ 147
(26 ก.พ.59)
ครั้งที่ 148
(29 ก.พ.59)
ครั้งที่ 149
(10 มี.ค.59)
ครั้งที่ 150
(26 ก.พ.59)
ครั้งที่ 131 -140 ครั้งที่ 131
(17 ก.พ.59)
ครั้งที่ 132
(17 ก.พ.59)
ครั้งที่ 133
(17 ก.พ.59)
ครั้งที่ 134
(18 ก.พ.59)
ครั้งที่ 135
(18 ก.พ.59)
ครั้งที่ 136
(17 ก.พ.59)
ครั้งที่ 137
(18 ก.พ.59)
ครั้งที่ 138
(18 ก.พ.59)
ครั้งที่ 139
(26 ก.พ.59)
ครั้งที่ 140
(26 ก.พ.59)
ครั้งที่ 121 -130 ครั้งที่ 121
(10 ก.พ.59)
ครั้งที่ 122
(10 ก.พ.59)
ครั้งที่ 123
(11 ก.พ.59)
ครั้งที่ 124
(11 ก.พ.59)
ครั้งที่ 125
(10 ก.พ.59)
ครั้งที่ 126
(11 ก.พ.59)
ครั้งที่ 127
(17 ก.พ.59)
ครั้งที่ 128
(18 ก.พ.59)
ครั้งที่ 129
(11 ก.พ.59)
 
ครั้งที่ 111 -120 ครั้งที่ 111
(9 ก.พ.59)
ครั้งที่ 112
(5 ก.พ.59)
ครั้งที่ 113
(9 ก.พ.59)
ครั้งที่ 114
(18 ก.พ.59)
แก้ไข ครั้งที่ 115
(10 ก.พ.59)
ครั้งที่ 116
(17 ก.พ.59)
ครั้งที่ 117
(5 ก.พ.59)
  ครั้งที่ 119
(9 ก.พ.59)
ครั้งที่ 120
(17 ก.พ.59)
ครั้งที่ 101 -110 ครั้งที่ 101
(19 ม.ค.59)
ครั้งที่102-1
(27 ม.ค.59)
ครั้งที่ 102
(21 ม.ค.59)
ครั้งที่ 103
(29 ม.ค.59)
ครั้งที่ 104
(26 ม.ค.59)
ครั้งที่ 105
(26 ม.ค.59)
ครั้งที่ 106
(29 ม.ค.59)
ครั้งที่ 107
(29 ม.ค.59)
ครั้งที่ 108
(29 ม.ค.59)
ครั้งที่ 109
(1 ก.พ.59)
ครั้งที่ 110
(5 ก.พ.59)
ครั้งที่ 91 -100 ครั้งที่ 91
(29 ก.พ.59)
ครั้งที่ 92
(18 ม.ค.59)
ครั้งที่ 93
(18 ม.ค.59)
ครั้งที่ 94
(13 ม.ค.59)
ครั้งที่ 95
(21 ม.ค.59)
ครั้งที่ 96
(21 ม.ค.59)
ครั้งที่ 97
(29 ก.พ.59)
ครั้งที่ 98
(26 ม.ค.59)
ครั้งที่ 99
(15 ม.ค.59)
ครั้งที่ 100
(18 ม.ค.59)
ครั้งที่ 81 - 90 ครั้งที่ 81
(29 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 82
(11 ม.ค.59)
ครั้งที่ 83
(6 ม.ค.59)
ครั้งที่ 84
(13 ม.ค.59)
ครั้งที่ 85
(7 ม.ค.59)
ครั้งที่ 86
(13 ม.ค.59)
ครั้งที่ 87
(13 ม.ค.59)
ครั้งที่ 88
(14 ม.ค.59)
  ครั้งที่ 90
(13 ม.ค.59)
ครั้งที่ 71 - 80 ครั้งที่ 71
(28 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 72
(28 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 73
(6 ม.ค.59)
ครั้งที่ 74
(11 ม.ค.58)
ครั้งที่ 75
(28 ธ.ค.58)
แก้ไขครั้งที่ 76
(28 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 77
(29 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 78
(28 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 79
(29 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 80
(6 ม.ค.58)
ครั้งที่ 61 - 70 ครั้งที่ 61
(17 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 62
(17 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 63
(25 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 64
(21 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 65
(21 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 66
(11 พ.ค.59)
ครั้งที่ 67
(25 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 68
(21 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 69
(28 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 70
(25 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 51 - 60 ครั้งที่ 51
(14 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 52
(14 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 53
(16 ธ.ค.58)
    ครั้งที่ 56
(14 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 57
(16 ธ.ค.58)
แก้ไขครั้งที่ 58
(22 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 59
(17 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 60
(22 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 41 - 50 ครั้งที่ 41
(16 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 42
(4 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 43
(4 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 44
(8 ธ.ค.58)
  ครั้งที่ 46
(16 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 47
(16 ธ.ค.58)
แก้ไขครั้งที่ 48
(16 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 49
(16 ธ.ค.58)
แก้ไขครั้งที่ 50
(16 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 31 - 40 ครั้งที่ 31
(1 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 32
(3 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 33
(3 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 34
(1 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 35
(3 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 36
(4 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 37
(16 ธ.ค.58)
  ครั้งที่ 39
(3 ธ.ค.58)
แก้ไขครั้งที่ 40
(16 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 21 - 30 ครั้งที่ 21
(19 พ.ย.58)
ครั้งที่ 22
(1 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 23
(1 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 24
(19 พ.ย.58)
  ครั้งที่ 26
(25 พ.ย.58)
แก้ไขครั้งที่ 27
(16 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 28
(3 ธ.ค.58)
แก้ไขครั้งที่ 29
(28 ธ.ค.58)
ครั้งที่ 30
(25 พ.ย.58)
ครั้งที่ 11 - 20 ครั้งที่ 11
(30 ต.ค.58)
ครั้งที่ 12
(4 พ.ย.58)
ครั้งที่ 13
(30 ต.ค.58)
ครั้งที่ 14
(4 พ.ย.58)
ครั้งที่ 15
(4 พ.ย.58)
ครั้งที่ 16
(24 พ.ย.58)
ครั้งที่ 17
(5 พ.ย.58)
ครั้งที่ 18
(17 พ.ย.58)
ครั้งที่ 19
(24 พ.ย.58)
ครั้งที่ 20
(24 พ.ย.58)
ครั้งที่ 1 - 10 ครั้งที่ 1
(5 ต.ค.58)
ครั้งที่ 2
(7 ต.ค.58)
ครั้งที่ 3
(22 ต.ค.58)
  ครั้งที่ 5
(22 ต.ค.58)
ครั้งที่ 6
(20 ต.ค.58)
ครั้งที่ 7
(21 ต.ค.58)
ครั้งที่ 8
(16 พ.ย.58)
ครั้งที่ 9
(27 ต.ค.58)
ครั้งที่ 10
(30 ต.ค.58)