(1.โอกาส) ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ

(2.สนับสนุน) ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ

(3.ยกย่อง) ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ