น.ส.จุไรรักษ์ อุนาภีร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (สายตรง) : 0-2653-4426
โทร. (ภายใน) : 1611
แฟ็กซ์. : 0-2653-4913