ชี้เเจงรายละเอียด ทบทวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

วันที่ 2 ส.ค.2562

ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช