เรื่องด่วน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  (16 มี.ค.66) 
การขอรับการสนับสนุน งบดำเนินงาน - ค่าสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม) ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (30 มี.ค.66)
ขอให้หน่วยงานต่อไปนี้  นำส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2566 ให้กลุ่มงบประมาณ กองคลังภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทาง E-mail : finance4@dld.go.th “หากหน่วยงานใดยังไม่ส่งตามกำหนดเวลา ทางกลุ่มงบประมาณ จำเป็นต้องจัดทำรายชื่อหน่วยงานเสนอต่อกรมฯ เพื่อรับทราบเป็นขั้นตอนต่อไป”  และในเดือนต่อ ๆ ไป โปรดนำส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2566 (28 มี.ค.66)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (23 มี.ค.66)
ขอให้ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ เพื่อนํามาสนับสนุนการดําเนินการแก้ไข ปัญหาการจัดที่ดินทํากินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หรือจัดหาประโยชน์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 (22 มี.ค.66)
การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สกสว.) งวดที่ 3 ครั้งที่ 3(21 มี.ค.66)
การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 (17 มี.ค.66) 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (16 มี.ค.66) 
การส่งคินเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยแลบะนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16 มี.ค.66) 
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (8 มี.ค.66) 
รายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (8 มี.ค.66) 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (8 มี.ค.66) 
รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (8 มี.ค.66) 
ขอให้รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แบบ งปม.66) (8 มี.ค.66) 
การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สกสว.) งวดที่ 3 ครั้งที่ 2(8 มี.ค.66)

 

รายงานสถานะการใช้จ่าย

งบประมาณภาพรวม ณ วันที่ 30 มี.ค. 2566
งบดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มี.ค. 2566
งบลงทุน  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2566

 

ประชาสัมพันธ์

IMAGE ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (23 มี.ค. 66)
วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 012/2566... Read More...
IMAGE ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (23 มี.ค.66)
วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,... Read More...

ภาพกิจกรรมล่าสุด

  • กองคลังร่วมแสดงความยินดีกับคุณจุไรรักษ์ อุนาภีร์ หัวหน้ากลุ่มบัญชี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
  • กองคลังร่วมแสดงความยินดีกับคุณจุไรรักษ์ อุนาภีร์ หัวหน้ากลุ่มบัญชี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
  • กองคลังร่วมแสดงความยินดีกับคุณจุไรรักษ์ อุนาภีร์ หัวหน้ากลุ่มบัญชี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
  • กองคลังร่วมแสดงความยินดีกับคุณจุไรรักษ์ อุนาภีร์ หัวหน้ากลุ่มบัญชี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
  • กองคลังร่วมแสดงความยินดีกับคุณจุไรรักษ์ อุนาภีร์ หัวหน้ากลุ่มบัญชี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
  • กองคลังร่วมแสดงความยินดีกับคุณจุไรรักษ์ อุนาภีร์ หัวหน้ากลุ่มบัญชี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
  • กองคลังร่วมแสดงความยินดีกับคุณจุไรรักษ์ อุนาภีร์ หัวหน้ากลุ่มบัญชี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Previous ◁ | ▷ Next

รวมภาพกิจกรรมกองคลัง

การต่อต้านการทุจริต

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
ร่วมพลังต่อต้านทุจริต
ร่วมพลังต่อต้านทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
นโยบายไม่รับของขวัญ
we are hope
we are hope
บันทึกข้อตกลง
บันทึกข้อตกลง
หลักสำคัญการหยุดทุจริตคอร์รัปชั่น
หลักสำคัญการหยุดทุจริตคอร์รัปชั่น

ภาพรางวัลกองคลัง

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ผ่านช่องทาง Line (application)

qrfinance

ktb
acc60
logoidp57
like
image
image
image
mdes

 

 

 
 

ลิ้งอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แหล่งที่มา: th.exchange-rates.org

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

11943014
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
865
1585
6942
11923742
99704
59924
11943014

Your IP: 44.201.94.236
2023-03-30 12:44

เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นครอบครัวกรมปศุสัตว์

กดติดตามและกดถูกใจ

 
 
 

กำลังออนไลน์

มี 461 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์