เรื่องด่วน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (13 พ.ค.67)
การโอนเงินทุนวิจัยโครงการ "ประเด็นปัญหาและทางเลือกในการแก้ปัญหาของห่วงโซ่อุปทานหมูในประเทศไทย: มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม” งวดที่ 3 (24 พ.ค.67)
ขอให้หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่า (20 พ.ค.67)
ผลการประเมินสมรรถนะพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย  (15 พ.ค.67)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเงินทุนฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (13 พ.ค.67)
 ขอรายงานและส่งแบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ประจำเดือนเมษายน 2567(10 พ.ค.67)
 รายงานงบกลาง ปี 2567 เดือนเมษายน 2567  (10 พ.ค.67)
 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2567 เดือน เมษายน 2567  (10 พ.ค.67)
 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566 เดือนเมษายน 2567  (10 พ.ค.67)
 แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ว9222 ลว.7พ.ค.67  (9 พ.ค.67)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนที่ถูกยกเลิก (9 พ.ค.67)
 แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ว9222 ลว.7พ.ค.67  (9 พ.ค.67)
การปรับประเภทรายจ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับจ่ายประกันภัยรถยนต์ราชการ  (8 พ.ค.67)
ซ้อมความเข้าใจแนวทางบันทึกล้างบัญชีสินทรัพย์  กษ0603/9211 ลว.7พ.ค.67 (หน่วยงานส่วนกลางที่เบิกกับกองคลัง) (7 พ.ค.67)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (30 เม.ย.67)
การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6 (โอนเงินกลับส่วนกลาง)  (30 เม.ย.67) 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานะการใช้จ่าย

งบประมาณภาพรวม ณ วันที่ 23 พ.ค. 2567
งบดำเนินงาน ณ วันที่ 23 พ.ค. 2567
งบลงทุน  ณ วันที่ 23 พ.ค. 2567

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
วันที่ 29 เมษายน 2567

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Previous ◁ | ▷ Next

การต่อต้านการทุจริต

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
ร่วมพลังต่อต้านทุจริต
ร่วมพลังต่อต้านทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
นโยบายไม่รับของขวัญ
we are hope
we are hope
บันทึกข้อตกลง
บันทึกข้อตกลง
หลักสำคัญการหยุดทุจริตคอร์รัปชั่น
หลักสำคัญการหยุดทุจริตคอร์รัปชั่น

ภาพกิจกรรมกองคลัง

รางวัลกองคลัง

ktb
acc60
logoidp57
like
image
image
image
mdes

 

ลิ้งอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ช่องทางประชาสัมพันธ์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

13121505
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
1528
3187
1528
13098552
76524
105265
13121505

Your IP: 44.222.189.51
2024-05-26 12:34

เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นครอบครัวกรมปศุสัตว์

กดติดตามและกดถูกใจ

กำลังออนไลน์

มี 504 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์