เรื่องด่วน

ขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)  (1 มี.ค.67)
1. คัดเลือกบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ จำนวน 1 ราย เข้ารับการฝึกอบรมฯ
2.แจ้งบุคลากรในข้อ 1 ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยสแกน QR CODE แล้วกรอกข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ส่งทาง Google form ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2567
การพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด และนายสัญญา สุภาพพรชัย เป็นผู้ทิ้งงาน   (1 มี.ค.67)
ระบุปริมาณงานตามกิจกรรมย่อย พร้อมวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขอให้เตรียมจัดทำแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม พ.ศ. 2567  (1 มี.ค.67)
โอนขายบิล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 ครั้งที่ 3  (28 ก.พ.67)
แจ้งชะลอการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  (28 ก.พ.67)
โอนขายบิล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 ครั้งที่ 2 (20 ก.พ.67)
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีภาษี 2566 ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ (16 ก.พ.67)
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  (15 ก.พ.67)
โอนขายบิล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 2  (13 ก.พ.67)
รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2566  (12 ก.พ.67)
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน (12 ก.พ.67)
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (6 ก.พ.67)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานะการใช้จ่าย

งบประมาณภาพรวม ณ วันที่ 1 มี.ค. 2567
งบดำเนินงาน ณ วันที่ 1 มี.ค. 2567
งบลงทุน  ณ วันที่ - มี.ค. 2567

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

  • การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Previous ◁ | ▷ Next

การต่อต้านการทุจริต

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
ร่วมพลังต่อต้านทุจริต
ร่วมพลังต่อต้านทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
นโยบายไม่รับของขวัญ
we are hope
we are hope
บันทึกข้อตกลง
บันทึกข้อตกลง
หลักสำคัญการหยุดทุจริตคอร์รัปชั่น
หลักสำคัญการหยุดทุจริตคอร์รัปชั่น

ภาพกิจกรรมกองคลัง

รางวัลกองคลัง

ktb
acc60
logoidp57
like
image
image
image
mdes

 

ลิ้งอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

12830947
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
2178
1298
2178
12816787
6174
58214
12830947

Your IP: 3.239.9.151
2024-03-03 23:45

เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นครอบครัวกรมปศุสัตว์

กดติดตามและกดถูกใจ

กำลังออนไลน์

มี 539 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์