กองคลังลงนามถวายความอาลัย
 
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559  โดย กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ