การประชุมกฐินกรมปศุสัตว์ 

ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2558