รายละเอียดการรับโอนวัสดุ ของหน่วยงานที่รับโอนวัสดุ ตามจำนวนครั้ง ปีงบประมาณ 2563

 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 34 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 33 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 32 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 31 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 30 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 29 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 28 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 27 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 26 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 25 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 24 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 23 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 22 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 21 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 20 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 19 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 18 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 17 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 16 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 15 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 14 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 13 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 12 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 11 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 10 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 9 
ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 8 
 ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 7 
ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 6 
ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 5 
ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 4 
ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 3 
ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 2 
ข้อมูลการโอนวัสดุ ครั้งที่ 1 
*หากมีข้อสงสัยติดต่อคุณ ศานิตา โทร 1636 และ คุณ เอื้องแก้ว โทร 1647