*ส่งแบบแจ้งยืนยันการเข้าฝึกอบรม ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2561*
  *ให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมในวันที่20 ส.ค.61 (รุ่น1) แต่งชุดเครื่องแบบสีกากี*
*ให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมในวันที่21 ส.ค.61 (รุ่น2) แต่งผ้าไทย*
             ลำดับที่ 41-67 ของรุ่นที่2 ส่งรายชื่อผู้อบรมและแนบคำสั่งมาด้วย
1.หนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม KTB Corporate Online (แก้ไขวันที่14 ส.ค.61)
2.แบบแจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม KTB Corporate Online รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2
3.แบบแจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม KTB Corporate Online รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 (ผ่านGoogle Form)
4.รายชื่อผู้เข้าอบรม KTB  รุ่นที่ 1
5.รายชื่อผู้เข้าอบรม KTB  รุ่นที่ 2
6.ตารางเวลาการอบรมรุ่นที่ 1
7.ตารางเวลาการอบรมรุ่นที่ 2
8.ใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการอบรม รุ่นที่ 1  (แก้ไขวันที่18 ส.ค.61)
9.ใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการอบรม รุ่นที่ 2  (แก้ไขวันที่18 ส.ค.61)
10.เอกสาร และ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม
11.ขั้นตอนดาวน์โหลดโปรแกรม KTB Universal Data Entry  GFMIS on KTB Corporate Online 
12.ดาวน์โหลดโปรแกรม KTB Universal Data Entry GFMIS on KTB Corporate Online 
 หากมีข้อสงสัยติดต่อคุณมัณฑนา  โทร.02-653-4444 ต่อ1648 และคุณธนะศรี  โทร.02-653-4444 ต่อ1642