วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมปศุสัตว์ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดหลวงมังคลาราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 และพระราชญาณโสภณ (จรัล เขมจารี ป.ธ.3) เจ้าอาวาสวัดหลวงมังคลาราม เป็นประธานสงฆ์

vdo พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดหลวงมังคลาราม จังหวัดศรีสะเกษ
https://www.youtube.com/watch?v=Bai_A7RqLDA&feature=youtu.be