นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังของเงินทุนหมุนเวียนฯหลักสูตร การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

วันที่ 27 - 28 สิงหาคม  2562 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพ