กองคลังเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เข้าวัดทำบุญ ฟังพระธรรม เทศนา เจริญจิตภาวนา 

ณ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร

ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562