วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 
โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์
 และนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วม
เมื่ออธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางมาถึงได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ก่อนอุ้มผ้าพระกฐินพระราชทานจากพาน เดินเข้าสู่พระอุโบสถไปยังโต๊ะหน้าพระสงฆ์ วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า แล้วเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธาน 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้น อธิบดีได้ถวายเครื่องบริวารกฐิน  และคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์  
โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,661,383 บาทถ้วน