กองคลัง จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อำนวยการกองคลัง เนื่องในวันสงกรานต์