ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ (16 ก.พ.67)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ก.ป.ศ. 14 (กระดาษต่อเนื่อง) จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค.67)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1  (22 ม.ค.67)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566) (19 ม.ค.67)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเอกสาร จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค.67)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮษ-7519 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (22 ธ.ค.66)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดโรงเก็บพัสดุ กองคลัง ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค.66)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดเช่า  จ้างเหมาเช่ารถยนต์  จำนวน  3  รายการ ตามประกาศประกวดราคาที่  e-1/2567  (28 พ.ย.66)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (28 พ.ย.66)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  6 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย.66)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (10 พ.ย.66)  
ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทิชชูชนิดม้วนใหญ่ จำนวน 340 หีบ (4,080 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (31 ต.ค.66)  
   ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ  (10 ต.ค.66)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 6 รายการ    <6 ต.ค.66>  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4   <5 ต.ค.66>