ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ 013/2567  (5 ก.พ. 67)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ 012/2567  (19 ม.ค. 67)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ 011/2567  (18 ม.ค. 67)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ 010/2567  (28 ธ.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้าง เลขที่ 2/2567    (18 ธ.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 004/2567   (14 ธ.ค. 66)   

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายวัสดุเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 6 รายการ  (12 ธ.ค. 66) 

 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 003/2567 (1 ธ.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 002/2567 (28 พ.ย. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าเลขที่ 1/2567  (9 พ.ย. 66)   

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 001/2567 (9 พ.ย. 66) 

 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑/๒๕๖๗  (19 ต.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ บจ.๐๐๗/๒๕๖๗     (12 ต.ค. 66)