แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุน   <14 ก.ค.63>