รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบเบิกแทนกัน งวดที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ครั้งที่ 1-10
 


ครั้งที่ 2 
 
(20 ม.ค. 64)


 
ครั้งที่ 4
 (22 มี.ค. 64)
 

 
   
 
   

                        รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบกลาง งวดที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  ครั้งที่ 11
 (19 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 12
(26 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 13
 (26 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 14
 (26 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 15
 (26 เม.ย. 64)
         
ครั้งที่ 1-10 ครั้งที่ 1 
 
(19 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 2 
(12 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 3 
 
(12 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 4 
 
(12 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 5 
 (16 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 6 
 (18 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 7 
 (18 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 8 
 (18 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 9 
 (18 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 10
 (19 มี.ค. 64)
 

                       รายการโอนผ่านระบบ GFMIS เงินกู้  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ครั้งที่ 1-10  ครั้งที่ 1 
 (21 ธ.ค. 64)
 ครั้งที่ 2 
 (29 ธ.ค. 64)
 ครั้งที่ 3 
 (29 ธ.ค. 64)
 
 ครั้งที่ 4 
 (29 ธ.ค. 64)
 
 ครั้งที่ 5 
 (29 ธ.ค. 64)
 
 ครั้งที่ 6 
 (29 ธ.ค. 64)
 
 ครั้งที่ 7 
 (2 เม.ย. 64)
ครั้งที่ 8
(6 พ.ค. 64)
   

                      รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  ครั้งที่ 251
(30 เม.ย. 64)
 
            ครั้งที่ 258
(6 พ.ค. 64)
ครั้งที่ 259
(6 พ.ค. 64)
 
 ครั้งที่ 241 - 250 ครั้งที่ 241
(6 พ.ค. 64)
ครั้งที่ 242
(26 เม.ย. 64)
ครั้งที่ 243
(27 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 244
(27 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 245
(23 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 246
(27 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 247
(23 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 248
(28 เม.ย. 64
 
  ครั้งที่ 250
(23 เม.ย. 64)
 
 ครั้งที่ 231 - 240 ครั้งที่ 231
(20เม.ย. 63)
 
ครั้งที่ 232
(23 เม.ย. 63)
 
ครั้งที่ 233
(23 เม.ย. 63)
 
ครั้งที่ 234
(20เม.ย. 63)
 
ครั้งที่ 235
(23 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 236
(20เม.ย. 64)
 

ครั้งที่ 237
(27 เม.ย. 64)

ครั้งที่ 238
(23 เม.ย. 64)
 
  ครั้งที่ 240
(30 เม.ย. 64
 
ครั้งที่ 221 - 230 ครั้งที่ 221
(19 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 222
(19 เม.ย. 64)

 

ครั้งที่ 223
(19 เม.ย. 64)

 

ครั้งที่ 224
(19 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 225
(20เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 226
(20เม.ย. 64)
ครั้งที่ 227
(19 เม.ย. 63)

 
ครั้งที่ 228
(19 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 229
(20 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 230
(19 เม.ย. 64)
ครั้งที่ 211 - 220 ครั้งที่ 211
(19 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 212
(19 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 213
(19 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 214
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 215
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 216
(19 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 217
(19 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 218
(19 เม.ย. 64)
ครั้งที่ 219
(19 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 220
(6 พ.ค. 64)
ครั้งที่ 201 - 210 ครั้งที่ 201
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 202
(9 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 203
(9 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 204
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 205
(9 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 206
(9 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 207
(19 เม.ย. 63)
 
ครั้งที่ 208
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 209
(9 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 210
(9 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 191 - 200  ครั้งที่ 191
(19 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 192
(20เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 193
(7 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 194
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 195
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 196
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 197
(23 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 198
(19 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 199
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 200
(9 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 181 - 190  ครั้งที่ 181
(7 เม.ย. 64)
 
  ครั้งที่ 183
(5 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 184
(20เม.ย. 64)
 
 ครั้งที่ 185
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 186
(7 เม.ย. 64)
 ครั้งที่ 187
(7 เม.ย. 64)
 ครั้งที่ 188
(7 เม.ย. 64)
   ครั้งที่ 190
(19 เม.ย. 64)
ครั้งที่ 171 - 180   ครั้งที่ 172
 
(29 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 173
 
(29 มี.ค. 64)
 
      ครั้งที่ 177
 
(29 มี.ค. 64)
     ครั้งที่ 180
(7 เม.ย. 63)
ครั้งที่ 161 - 170   ครั้งที่ 162
 
(25 มี.ค. 64)
  ครั้งที่ 164
 
(25 มี.ค. 64)
        ครั้งที่ 169
 
(25 มี.ค. 64)
 

                      รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ครั้งที่ 191 - 200                   ครั้งที่ 200
(9 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 181 - 190    ครั้งที่ 182
(7 เม.ย. 64)
 
               
ครั้งที่ 171 - 180 ครั้งที่ 171 (26 มี.ค. 64)
 
      ครั้งที่ 174
(7 เม.ย. 64)
 
 ครั้งที่ 175
(7 เม.ย. 64)
 
 ครั้งที่ 176
(7 เม.ย. 64)
 
     ครั้งที่ 179
(7 เม.ย. 64)
 
 
ครั้งที่ 161 - 170 ครั้งที่ 161 (30 มี.ค. 64)
 
  ครั้งที่ 163
(26 มี.ค. 64)
แผนครั้งที่ 163
(26 มี.ค. 64)
 
    ครั้งที่ 166
(25 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 167
 
(24 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 168
 
(26 มี.ค. 64)
 
  ครั้งที่ 170 (25 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 151 - 160 ครั้งที่ 151
 
(19 มี.ค. 64)

 
ครั้งที่ 152
 
(23 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 153
 
(24 มี.ค. 64)
 
  ครั้งที่ 155
 
(22 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 156
 
(22 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 157
 
(24 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 158
 
(24 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 159
 
(23 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 160 (29 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 141 - 150 ครั้งที่ 141
 
(12 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 142
 
(16 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 143
 
(18 มี.ค. 64)
 
 ครั้งที่ 144
 
(19 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 145
 
(16 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 146
 
(18 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 147
 
(18 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 148
 
(19 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 149
 
(19 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 150
 
(23 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 131 - 140 ครั้งที่ 131
 
(8 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 132
 
(12 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 133
 
(10 มี.ค. 64)
 
  ครั้งที่ 135
 
(10 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 136
 
(10 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 137
 
(16 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 138
 
(12 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 139
 
(10 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 140
 
(12 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 121 - 130 ครั้งที่ 121
 
(2 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 122
 
(2 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 123
 
(2 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 124
 
(8 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 125
 
(18 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 126
 
(4 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 127
 
(22 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 128
 
(11 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 129
 
(8 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 130
 
(10 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 111 - 120 ครั้งที่ 111
 
(24 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 112
 
(18 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 113
 
(2 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 114
 
(2 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 115
 
(2 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 116
 
(8 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 117
 
(22 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 118
 
(25 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 119
 
(5 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 120
 
(5 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 101 - 110 ครั้งที่ 101 
 
(15 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 102 
 
(15 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 103 
 
(17 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 104 
 
(17 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 105 
 
(15 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 106
 
(18 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 107
 
(22 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 108
 
(18 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 109
 
(18 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 110
 
(18 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 91 - 100 ครั้งที่ 91 
 
(8 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 92 
 
(10 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 93 
 
(8 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 94 
 
(8 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 95 
 
(9 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 96 
 
(9 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 97
 
(3 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 98 
 
(10 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 99
 
(18 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 100 
 
(15 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 81 - 90 ครั้งที่ 81 
 
(4 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 82 
 
(28 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 83 
 
(2 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 84 
 
(29 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 85 
 
(2 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 86 
 
(4 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 87 
 
(17 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 88 
 
(8 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 89 
 
(8 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 90 
 
(8 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 71 - 80 ครั้งที่ 71 
 
(26 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 72 
 
(21 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 73 
 
(26 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 74 
 
(26 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 75 
 
(26 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 76 
 
(26 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 77 
 
(28 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 78 
 
(8 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 79 
 
(29 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 80 
 
(2 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 61 - 70 ครั้งที่ 61 
 
(19 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 62 
 
(20 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 63 
 
(20 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 64 
 
(20 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 65 
 
(20 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 66 
 
(25 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 67 
 
(20 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 68 
 
(21 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 69 
 
(26 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 70 
 
(2 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 51 - 60 ครั้งที่ 51 
 
(30 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 52 
 
(29 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 53 
 
(30 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 54 
 
(29 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 55 
 
(30 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 56 
 
(4 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 57 
 
(8 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 58 
 
(12 ม.ค. 64)
 
ครั้งที่ 59 
 
(12 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 60 
 
(18 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 41 - 50   ครั้งที่ 41 
 
(22 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 42 
 
(22 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 43 
 
(28 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 44 
 
(22 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 45 
 
(29 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 46 
 
(21 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 47 
 
(4 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 48 
 
(29 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 49 
 
(23 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 50 
 
(4 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 31 - 40  ครั้งที่ 31 
 
(9 ธ.ค. 63)  
ครั้งที่ 32 
 
(16 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 33 
 
(15 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 34 
 
(16 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 35 
 
(16 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 36 
 
(4 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 37 
 
(15 ธ.ค. 63)
  ครั้งที่ 39 
 
(15 ธ.ค. 63)
      ครั้งที่ 40 
 
(22 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 21 - 30  ครั้งที่ 21 
 
(7 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 22 
 
(4 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 23 
 
(4 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 24 
 
(7 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 25 
 
(2 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 26 
 
(7 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 27 
 
(14 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 28 
 
(14 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 29 
 
(7 ธ.ค. 63)  

ครั้งที่ 30 
 
(15 ธ.ค. 63)
 

ครั้งที่ 11 - 20  ครั้งที่ 11 
 
(24 พ.ย. 63)  
    ครั้งที่ 12 
 
(23 พ.ย. 63)  
  ครั้งที่ 14 
 
(3 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 15 
 
(25 พ.ย. 63)  
  ครั้งที่ 16 
 
(24 พ.ย. 63)  
 ครั้งที่ 17 
 
(27 พ.ย. 63)  
 ครั้งที่ 18 
 
(2 ธ.ค. 63)  
   ครั้งที่ 20 
 
(4 ธ.ค. 63)  

 

ครั้งที่ 1 - 10

       ครั้งที่1       (20 ต.ค. 63)
 

        ครั้งที่ 2   
 (22 ต.ค. 63)
  
แแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน     

ครั้งที่ 3 

(2 พ.ย. 63)
 

      ครั้งที่ 4 
(30 ต.ค. 63)   

แผนการใช้จ่ายปี 2564 
 
     ครั้งที่ 5
 
(2 พ.ย. 63) 
  
 
   ครั้งที่ 6 
(9 พ.ย. 63) 
 
   ครั้งที่ 7 
 
(17 พ.ย. 63)  
  ครั้งที่ 8 
 
(23 พ.ย. 63)  
ครั้งที่ 9 
 
(18 พ.ย. 63)  
        ครั้งที่ 10 
 
(23 พ.ย. 63)  

รายการโอนผ่านระบบ GFMIS พ.ศ. 2563