ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online (ระบบ KTB Corporate Online แบบเดิมหน้าจอสีส้ม ที่ไม่ใช่ Company ID: GMIS) (2 ม.ค.67)