หากมีข้อสงสัย ติดต่อกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ โทร.02-653-4444 ต่อ 1665 (คุณศิวกร)  หรือ โทร 02-653-4444 ต่อ 1633 (คุณจุไรรักษ์)

รายละเอียด