วันที่ 27-28สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด