ธนาคารกรุงไทยแจ้งยกลิกการใช้บริการช่องทาง KTB Netbank (บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต Intemet Banking) (22 ธ.ค.65 )