แจ้งอนุมัติบุคคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จัดโดยกรมศาสนา
ภาพกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ