นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานนำคณะชาวปศุสัตว์  ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย  ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าเสาธง กรมปศุสัตว์