รายงานสถานะการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน 
สรุปรายงานแต่ละเดือนใน ปีงบประมาณ 2567
งบประมาณปกติ
31 มีนาคม 2567
29 กุมภาพันธ์ 2567
31 มกราคม 2567
31 ธันวาคม 2566
30 พฤศจิกายน 2566
31 ตุลาคม 2566
รายงานสถานะการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน 
สรุปรายงานแต่ละเดือนใน ปีงบประมาณ 2566
งบประมาณปกติ
29 กันยายน 2566
31 สิงหาคม 2566
31 กรกฎาคม 2566
30 มิถุนายน 2566
31 พฤษภาคม 2566
30 เมษายน 2566
31 มีนาคม 2566
28 กุมภาพันธ์ 2566
31 มกราคม 2566
30 ธันวาคม 2565
30 พฤศจิกายน 2565
31 ตุลาคม 2565
รายงานสถานะการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน 
สรุปรายงานแต่ละเดือนใน ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณปกติ
30 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565
31 กรกฎาคม 2565
30 มิถุนายน 2565
31 พฤษภาคม 2565
30 เมษายน 2565
31 มีนาคม 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
31 มกราคม 2565
30 ธันวาคม 2564
30 พฤศจิกายน 2564
31 ตุลาคม 2564
รายงานสถานะการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน 
สรุปรายงานแต่ละเดือนใน ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณปกติ
30 กันยายน 2564
31 สิงหาคม 2564
31 กรกฎาคม 2564
30 มิถุนายน 2564
31 พฤษภาคม 2564
30 เมษายน 2564
31 มีนาคม 2564
28 กุมภาพันธ์ 2564
31 มกราคม 2564
31 ธันวาคม 2563
30 พฤศจิกายน 2563
31 ตุลาคม 2563
รายงานสถานะการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน 
สรุปรายงานแต่ละเดือนใน ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณปกติ
30 กันยายน 2563
31 สิงหาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
30 มิถุนายน 2563
31 พฤษภาคม 2563
30 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2563
29 กุมภาพันธ์ 2563
31 มกราคม 2563
31 ธันวาคม 2562
30 พฤศจิกายน 2562
31 ตุลาคม 2562
รายงานสถานะการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน 
สรุปรายงานแต่ละเดือนใน ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณปกติ
31 ตุลาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561
31 ธันวาคม 2561
31 มกราคม 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
31 มีนาคม 2562
30 เมษายน 2562
31 พฤษภาคม 2562
30 มิถุนายน 2562
31 กรกฎาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
30 กันยายน 2562
รายงานสถานะการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน 
สรุปรายงานแต่ละเดือนใน ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณปกติ
31 ตุลาคม 2560
30 พฤศจิกายน 2560
31 ธันวาคม 2560
31 มกราคม 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
31 มีนาคม 2561
30 เมษายน 2561
31 พฤษภาคม 2561
30 มิถุนายน 2561
31 กรกฎาคม 2561
31 สิงหาคม 2561
28 กันยายน 2561
รายงานสถานะการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน 
สรุปรายงานแต่ละเดือนใน ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณปกติ
   30 พฤศจิกายน 2559 
    31 ตุลาคม 2559
31 ธันวาคม 2559
31 มกราคม 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560
31 มีนาคม 2560
30 เมษายน 2560
31 พฤษภาคม 2560
30 มิถุนายน 2560
31 กรกฎาคม 2560 (แบบย่อ)
31 สิงหาคม 2560
29 กันยายน 2560
รายงานสถานะการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน
 
สรุปรายงานแต่ละเดือนใน ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณปกติ
30 กันยายน 2559 
31 สิงหาคม 2559 
31  กรกฎาคม  2559
30  มิถุนายน  2559
31 พฤษภาคม 2559
29 เมษายน 2559
31 มีนาคม 2559
29 กุมภาพันธ์ 2559
29 มกราคม 2559
30 ธันวาคม 2558
30 พฤศจิกายน 2558
30 ตุลาคม 2558
รายงานสถานะการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน
 
สรุปรายงานแต่ละเดือนใน ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณปกติ
30 กันยายน 2558
31 สิงหาคม 2558
29 กรกฎาคม 2558
30 มิถุนายน 2558
29 พฤษภาคม 2558
30 เมษายน 2558
31 มีนาคม 2558
27 กุมภาพันธ์ 2558
30 มกราคม 2558
29 ธันวาคม 2557
28 พฤศจิกายน 2557
31 ตุลาคม 2557
สรุปรายงานแต่ละเดือนใน ปีงบประมาณ 2557
งบประมาณปกติ
30 กันยายน 2557
29 สิงหาคม 2557
31 กรกฎาคม 2557
30 มิถุนายน 2557
30 พฤษภาคม 2557
30 เมษายน 2557
31 มีนาคม 2557
31 มกราคม 2557
26 ธันวาคม 2556
29 พฤศจิกายน 2556
31 ตุลาคม 2556
สรุปรายงานแต่ละเดือนใน ปีงบประมาณ 2556
งบประมาณปกติ
30 สิงหาคม 2556
31 กรกฎาคม 2556
28 มิถุนายน 2556
30 เมษายน 2556
29 มีนาคม 2556
28 กุมภาพันธ์ 2556
31 มกราคม 2556
28 ธันวาคม 2555
30 พฤศจิกายน 2555
31 ตุลาคม 2555
   
งบไทยเข้มแข็ง
31 พฤษภาคม 2556
30 เมษายน 2556
29 มีนาคม 2556
สรุปรายงานแต่ละเดือนใน ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณปกติ
28 กันยายน 2555
31 สิงหาคม 2555
31 กรกฎาคม 2555
30 มิถุนายน 2555
31 พฤษภาคม 2555
30 เมษายน 2555
31 มีนาคม 2555
29 กุมภาพันธ์ 2555
31 มกราคม 2555
30 ธันวาคม 2554
30 พฤศจิกายน 2554
26 ตุลาคม 2554
งบไทยเข้มแข็ง
31 สิงหาคม 2555
31 กรกฎาคม 2555
30 มิถุนายน 2555
31 พฤษภาคม 2555
30 เมษายน 2555
31 มีนาคม 2555
สรุปรายงานแต่ละเดือนใน ปีงบประมาณ 2554
งบไทยเข้มแข็ง
31 สิงหาคม 2554
29 กรกฎาคม 2554
30 มิถุนายน 2554
31 พฤษภาคม 2554
30 เมษายน 2554
สรุปรายงานแต่ละเดือนใน ปีงบประมาณ 2553
งบไทยเข้มแข็ง
30 กันยายน 2553
31 สิงหาคม 2553
31 กรกฎาคม 2553