ปศข.1
ปศข.3
ปศข.9
สคบ. 
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์