ติดต่อรับข้อมูลข่าวสารกองคลัง ข่าวสารเงินเดือนข้าราชการ ข่าวสารเงินเดือนพนักงานราชการ
https://lin.ee/fOPysCb https://lin.ee/KL4kjlL https://lin.ee/f2lJqcs