การประชุมคณะกรรมการของกองคลัง  ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2566 
วันที่ 9 พ.ย.66
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 ตึกอุศุภราช