กองคลังเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ปี 2567 ครั้งที่ 1 
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ปี 2567 ครั้งที่ 1 โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์และ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting)
 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น.