กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นส.จุไรรักษ์ อุนาภีร์ ผู้อำนวยกองคลัง นำเจ้าหน้าที่กองคลัง ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย