กองคลัง กรมปศุสัตว์ ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินเก่า ส่งต่อให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เลขที่ 78/2 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เพื่อนำมาผลิต อักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางการเห็น ที่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด (ศูนย์ผลิตสื่อเพื่อคนตาบอด)
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567