โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีม ในยุค New Normal
วันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม โนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี

วันที่ 19 มีนาคม 2564

วันที่ 20 มีนาคม 2564

วันที่ 21 มีนาคม 2564