มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
โดย กองคลัง กรมปศุสัตว์ 
วันที่ 21 มีนาคม 2564 
ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี