การประชุมคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อน้อมนำไปถวาย ณ วัดมะนาวหวาน ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีการประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบ ZOOM สำหรับคณะกรรมการส่วนภูมิภาค ในวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.