วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2566
โดยมีนางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์  ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom cloud meetings) ณ ห้องประชุมพระพิรุณ  ชั้น 1 ตึกอำนวยการ