อนวัสดุคงคลัง ครั้งที่ 3 
โอนวัสดุคงคลัง ครั้งที่ 2 
โอนวัสดุคงคลัง ครั้งที่ 1