ตารางแสดงวงเงินราคากลางซื้อรถประกอบอาหาร เอนกประสงค์เคลื่อนที่ Milk Truck แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน <18 ธ.ค.63>