ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  จำนวน  ๒ รายการ  <14 ต.ค.64>