ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ  ตามประกาศกรมปศุสัตว์ที่ e-9/2565  <8 ก.ค.65>
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อโบไวน์คาล์ฟซีรัมฯ  จำนวน  16,000   ลิตร  ตามประกาศกรมปศุสัตว์ที่  e-6/2565   <22 เม.ย.65>   
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 3 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมแผงกั้นสแตนเลส จำนวน 1 คัน <23 ธ.ค.64>        
 
 
 ขอยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เมื่อวันที่ 18 ตค 64 และขอนำประกาศผู้ชนะฯ ฉบับใหม่ประกาศขึ้นเว็บไซต์แทน <27 ต.ค.64>