ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องประกวดราคาซื้อรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ  จำนวน 30 คัน  (เลขที่ e-7/2566) (10ส.ค.66)  
ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 6 รายการที่ e-6/2566 (7 ส.ค.66)  
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนโคทรงเลี้ยงในโครงการเลี้ยงสัตว์ปลดระวางจากวังทวีวัฒนา จำนวน 1 โครงการ เลขที่ e-4/2566  (20 เม.ย.66)  

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศกรมปศุสัตว์ที่ e-3/2566  (28 ก.พ.66)

 
ประกาศประกวดราคาที่  e-2/2566  ประกวดราคาซื้อคาล์ฟซีรัมฯ   (14 ก.พ.66)  
 ประกาศกรมปศุสัตว์ที่ e–1/2566  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   <17 ต.ค.65>