สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน < 11 ต.ค.66>  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม < 4 ก.ย.66>  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม  < 4 ก.ย.66>  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน  < 4 ก.ค.66>  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม  < 4 ก.ค.66>  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน  <29 พ.ค.66>  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม  <24 เม.ย.66>  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์  <24 เม.ย.66>  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม  <6 ก.พ.66>  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม  <5 ม.ค.66>  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน  <5 ธ.ค.65>  
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม  <5 ธ.ค.65>