สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม  <6 ก.พ.66>  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม  <5 ม.ค.66>  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน  <5 ธ.ค.65>  
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม  <5 ธ.ค.65>