งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2559

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559

ณ วัดปรินายก เขตพระนคร กรุงเทพ