วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา และนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมี ผู้อำนวยการกองคลัง  ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท