กองคลังร่วมอวยพรปีใหม่ ท่านอธิบดีและรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ วันที่ 3 มกราคม 2566 ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ