กองคลังร่วมบริจาคขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 10 ถุง ให้วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
เพื่อประโยชน์ในการนำไปทอผ้าไตรจีวรรีไซเคิล

วันที่ 6 มิถุนายน 2566